fbpx

Kdo nebo Co je ČANY? Jsme dobrovolné sdružení

Česká asociace námořního jachtingu (ČANY) je dobrovolný zájmový spolek, který sdružuje lidi se zájmem o námořní jachting, především proto, aby byli silnější a mohli se lépe chránit. Jsme přidruženým subjektem Českého svazu jachtingu s vlastní právní subjektivitou a svými řídícími orgány, které zabezpečují odborné a metodické řízení činnosti v uvedené oblasti jachtingu.

Není to ale pouze poskytování informací a vzdělávání co ČANY pro své členy zajišťuje. Snažíme se o zastupování jachtařské komunity při legislativních změnách zákonů a vyhlášek.

Současná legislativní situace, která vede řadu zájemců o rekreační formy jachtingu k získávání kvalifikací a registraci lodí v zahraničí naznačuje, že je potřeba dosáhnout na tomto poli výrazných změn.

Jsme jedinou neziskovou organizací, která se snaží obhajovat práva jachtařů a proto je pro nás vaše podpora tak důležitá! Jenom silná organizace sdružující co nejvíce jachtařů může změny ve špatné stávající legislativě prosadit a to je další z důvodů proč Vás mezi sebou rádi přivítáme.

Práce v legislativní komisi Českého svazu jachtingu sice nedokázala zabránit přijetí námořního zákona (který považujeme za velmi špatný), ale snažíme se zmírnit jeho dopady připomínkami k prováděcí vyhlášce. Jestli se to nakonec podaří, záleží i na Vás.

Naším cílem je dosáhnout zvýšení základny našich členů a zvýšit vliv na změny v neutěšené legislativní situaci, které v naší republice panují. Čím více nás bude, tím více by nám měly instituce naslouchat! 

Asi nikdy nenastane situace, že by úředník dobrovolně ustoupil od regulace (vždyť ho to živí). Ale to, abychom prosadili zrušení nesmyslných omezení, kdy požadavky na vedení námořní lodi jsou přísnější než na vedení automobilu, by se mělo v budoucnu podařit.

ČANY jde především:

- o prosazování zájmů námořních jachtařů;

- o spolupráci s českým svazem jachtingu a komunikaci se státními orgány České republiky;

- o komunikaci s podobně zaměřenými mezinárodními institucemi;

- o organizaci kvalifikačních kurzů a školení v námořním jachtingu;

- o provádění zkoušek sportovních způsobilostí námořních jachtařů;

- o finanční a organizační podporu členů sdružení při jejich dalším sebevzdělávání se.

Naplňování cílů ČANY je prováděno voleným výkonným výborem a na jejich činnost dohlíží volená kontrolní komise. 

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu