fbpx
Ministerstvo zdravotnictví vydalo 6.4.2020 mimořádné opatření k omezení pohybu osob k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření nemoci s COVID-19. Mezi jinými, za splnění podmínek uvedených v opatření, se lze věnovat vodním sportům, jako je jachting atd.při nejvýše dvou osobách v lodi. Jde o dobrou zprávu, kterou jistě ocení řada z Vás. Stránky ministerstva zdravotnictví s odkazem na mimořádné opatření Text - Mimořádné opatření k omezení pohybu osob s výjimkami
V úterý 3. listopadu byl do emailové schránky ČANY následující email s přílohou: Předmět: Jednání k úpravě režimu plavby v Praze Dobrý den, uvedená pozvánka přijde ještě poštou, přesto si ji dovoluji pro jistotu přeposlat „rychlejší“ verzí. S přáním pěkného dne Josef Leffler Ing. Josef Leffler vedoucí oddělení plavebního dozoru, zástupce ředitele pobočky PŘÍLOHA: Váš dopis značky/ze dne    Naše značka    Vyřizuje/linka    Listů    V Praze dne     8929/PH/15    Ing...

Dne 6. srpna 2016 nabyde účinnosti novela vyhlášky 46/2015 Sb. Touto novelou zaniká zákaz nočního kotvení na vltavské kaskádě a (staro)nově bude platit, že "na povrchových vodách, na kterých jsou vymezena a vyznačena místa pro dlouhodobé stání plavidel, může plavidlo podléhající evidenci stát přímo či nepřímo vyvázáno ke břehu nebo zakotveno mimo tato vyznačená místa pouze po dobu nejvýše 48 hodin, jedná-li se o a) nesledovanou vodní cestu, b) vodní cestu účelovou, nebo c) vodní tok Vltavy od říčního km 239,6 (České Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice)."...

Zákaz nočního kotvení (aktualizováno 11. 4. 2015) Představme si, že ve městě smějí auta parkovat jenom za denního světla. Jakmile padne tma, musí se všechna auta s objemem motoru nad 500 cm3 sebrat a odjet na vyhrazená parkoviště. Pro auta na ulicích absurdita, pro lodě na Vltavě povinnost z nové vyhlášky. Do 15. dubna upravuje rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě vyhláška 241/2002 Sb., která v § 5 říká, že "malá plavidla podléhající evidenci mohou stát mimo vyznačená vývaziště a kotviště, pokud je plavidlo pod trvalým dohledem, nejvýše však 24...

Ministerstvo dopravy rozeslalo do připomínkového řízení novelu vyhlášky o technické způsobilosti malých plavidel. Vyhláška se týká jak evidovaných, tak evidenci nepodléhajících plavidel, motorů, povinného vybavení, výjimek pro sportovní plavidla atd. Důležitá je pro všechny, kteří své plavidlo mají vedené v evidenci SPS, ať už s ním plují kdekoliv. Za ČANY zpracovává připomínky legislativní komise, připomínky připravuje také Český svaz jachtingu a další organizace, spolupracující na platformě "Svobodná plavba." Text novely je na adrese...

petice
Vážení přátelé a kamarádi. Jak jistě víte, byl novelizován zákon o vnitrozemské plavbě a v souvislosti s tím se novelizují i příslušné vyhlášky. Bohužel se v „Nové vyhlášce o zákazu plavby se spalovacím motorem“ objevily ustanovení, které vyprovokovaly vznik petice:   VRAŤTE NÁM NOČNÍ KOTVENÍ Úvod petice následuje: S účinností od 15.04.2015 byla schválena nová vyhláška č. 46/2015 Sb - Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě...

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu