fbpx
Původní formáty prvních českých a slovenských námořních závodů (Česká námořní rallye, Sas později Niké Cup, Májová regata, nebo později slovenský SANY cup a Junácká Pasovačka), které neoddiskutovatelně rozpoutaly zájem o novodobý námořní jachting, byly jednoznačně zaměřeny na rozvoj základních námořních dovedností, mezi které určitě patří:
 
  • navigace a práce s navigačními publikacemi, meteorologie, dlouhodobá taktika a příprava plavby v pobřežních vodách,
  • plavba za jakýchkoli podmínek při zachování bezpečnostních zásad,
  • dlouhodobá zátěž, rozvržení sil posádky,
  • absolutní odpovědnost, schopnost posoudit situaci, možnosti posádky a lodi,
  • řešení krizových situací, poškození materiálu a jeho prevence.

Příchod okruhových jachtařů do námořního jachtingu s sebou přinesl sice širokou popularizaci a nevídaný boom všech námořních závodů, nicméně zároveň vytvořil tlak na pořadatele, aby byl zvolen takový formát závodu, kde by závodníci byli oproštěni od využití všech těchto tradičních znalostí. Tento specifický okruh odpovědnosti a znalosti je zcela přesouván na pořadatele, zatímco závodníci se tak soustředí čistě na okruhové dovednosti. Nutno dodat, že se někteří pořadatelé tomuto tlaku vůbec nebrání, protože uspořádat takový závod je technicky mnohem snazší a díky citelně menším nákladům jim zajišťuje také mnohem větší komerční zisky.

Na druhou stranu celá řada jachtařů, kteří vynikají právě v námořních dovednostech, je od závodů okruhového typu odrazována, protože se tyto jejich tradiční kvality nemohou projevit během 40 min trvajících rozjížděk konaných jen za příznivého počasí mezi dvěma bójemi vzdálenými na dohled poblíž vjezdu do výchozího přístavu. V takovém formátu tito nemohou okruhovým jachtařům konkurovat! Nelze tak pod heslem „Běh je jen jeden!" nutit vytrvalostní běžce soutěžit se sprintery výhradně na krátkých tratích.

Naštěstí podoba dnešního MČR-NJ na moři se již také zásluhou iniciativy ČANY snaží hledat určitý kompromis zařazením vyváženého poměru navigačních a okruhových rozjížděk, ale k mistrovským dovednostem v námořním jachtingu má tento formát stále ještě hodně daleko.

ČANY není proti tomu, aby se konala mistrovství ve „sprintu". Jsme však za to, abychom poskytli i „vytrvalostním běžcům" stejný prostor a možnost předvést a toto umění adekvátně podpořili, rozlišili a také odměnili. Zájem o takový druh závodění stále roste, což dokazuje celá řada dobře zavedených navigačně orientovaných závodů provozovaných výhradně v chorvatských pobřežních vodách. Jejich pořadatelé se však nadále vymezují vůči jakékoliv oficiální organizaci a spolupráci na úrovni ČSJ, což považujeme za vekou škodu. I zde ČANY vykonala kus práce, když se podařilo po dlouhé době prosadit v ČSJ systém jednorázových licencí, které citelně uleví především více členným posádkám účastnících se námořních závodů.

Toto jsou hlavní důvody, proč ČANY začala po delších přípravách od roku 2013 pravidelně pořádat vlastní nekomerční vrcholný závod právě navigačního typu, jehož formát z hlediska zvolené oblasti, délky a náročnosti nemá v seznamu závodů oficiálně pořádaných ČSJ alternativu. Pro místo konání byly zvoleny vody náročného podzimního Baltu a trasa vede z německého pobřeží k ostrovu Bornholm a zpět. Na české poměry je to zcela unikátní závod a je to jeden z mála opravdu obtížných navigačních závodů vedoucích po otevřeném moři a jediný dlouhý nonstop závod. Tento závod prověří námořnické umění všech zúčastněných posádek, ať se jedná o jejich navigační, meteorologické nebo nautické dovednosti.

Již jednorázové uplutí této trasy je úctyhodným sportovním výkonem a již nyní je zřejmé, že si závod postupně buduje vlastní klientelu a v rámci této komunity se stává neoficiálním mistrovstvím ctícím právě tradiční a pravé námořní hodnoty.
Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu