Následující informace jsou souhrnem tříměsíčního dialogu mezi Cruising Association (CA) a řeckým ministerstvem pro námořnictví. Jsou zde ale stále body, které budou vyžadovat vyjasnění, zejména pak k požadavku CA na vyjasnění stávajících praktik přístavní...

 Konečně jsme se dočkali po novelizaci námořního zákona v roce 2011 i novelizace vyhlášky.Vyhláška 315/2000 Sb. je novelizovaná s platnosti od 15.6.2013 a je zveřejněna v Sbírce zákonů částka: 63/2013 Sb. (www.mvcr.cz)Platné znění vyhlášky najdete...

SeaHelp
 V návaznosti se změnami v Chorvatsku, následujícími po jeho vstupu do EU, jsou majitelé lodí povinni učinit administrativní kroky popsané v textu níže, eventuelně lze požádat o vyřízení potřebných záležitostí nějakou zainteresovanou firmu...

1. 2. 2013 - Jak vyplývá z plánu legislativních prací vlády pro rok 2013, bude se opět novelizovat námořní zákon. Důvodem k novelizaci je tentokrát uvedení zákona do souladu se směrnicí EU, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři...

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu