Následující informace jsou souhrnem tříměsíčního dialogu mezi Cruising Association (CA) a řeckým ministerstvem pro námořnictví. Jsou zde ale stále body, které budou vyžadovat vyjasnění, zejména pak k požadavku CA na vyjasnění stávajících praktik přístavní policie a výběru poplatků.Hlavní bodyPro výpočet poplatku bude použit údaj LOA, který je zapsaný v registračních dokumentech k lodi. Hodnota se bude zaokrouhlovat na nejbližší desetiny metru.Je připraven systém pro různé přijímání plateb: online, prostřednictvím přístavní policie, přes daňový úřad...

 Konečně jsme se dočkali po novelizaci námořního zákona v roce 2011 i novelizace vyhlášky.Vyhláška 315/2000 Sb. je novelizovaná s platnosti od 15.6.2013 a je zveřejněna v Sbírce zákonů částka: 63/2013 Sb. (www.mvcr.cz)Platné znění vyhlášky najdete dole.Po dlouhých jednáních zaiteresovaných subjektů (mezi nimi i ČANY zastoupené Felixem) s ministersvem se přecejenom podařilo dosáhnout částečné shody jejichž výsledkem je změna vyhlášky. Zdaleka však není důvod ke spokojenosti, například zůstalo obnovování po 5 letech a další a tak se budeme snažit...

SeaHelp
 V návaznosti se změnami v Chorvatsku, následujícími po jeho vstupu do EU, jsou majitelé lodí povinni učinit administrativní kroky popsané v textu níže, eventuelně lze požádat o vyřízení potřebných záležitostí nějakou zainteresovanou firmu, například  SeaHelp.    Celní deklarace lodí po vstupu Chorvatska do EUTéma pro každého majitele lodi kotvící v HR.Situace:Příslušné celní úřady v Chorvatsku disponují následujícími doklady o lodích a jejich vlastnících, které jim byly dodány příslušnými marinami a...

1. 2. 2013 - Jak vyplývá z plánu legislativních prací vlády pro rok 2013, bude se opět novelizovat námořní zákon. Důvodem k novelizaci je tentokrát uvedení zákona do souladu se směrnicí EU, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři. Hodnocení dopadů regulace se podle legislativního plánu vlády má tvořit, ale vzhledem k důvodu novelizace ČANY pravděpodobně nebude identifikována jako dotčený subjekt.I přes to zde existuje možnost využít otevřenou legislativní práci k uplatnění připomínek, které ČANY (a samozřejmě...

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu