fbpx
Občas se stává, že je potřeba menší loď někam převézt. A tak se často vedou diskuze o tom, jaký přívěsný vozík lze za tažné vozidlo připojit, tedy lze-li připojit za tažné vozidlo přívěsný vozík, který má maximální celkovou hmotnost větší, než je hmotnost přívěsu uvedená v technickém průkazu tažného vozidla a také rychlost, jakou lze s vozíkem jet. Vzhledem k tomu, že se evidentně jedná o častý dotaz motoristů na MDČR, ministerstvo vydalo „prohlášení“ k těmto dotazům, v roce 2019. Nutno podotknout, že v zahraničí může být situace odlišná, obzvláště pokud se...

SeaHelp
  V návaznosti se změnami v Chorvatsku, následujícími po jeho vstupu do EU, jsou majitelé lodí povinni učinit administrativní kroky popsané v textu níže, eventuelně lze požádat o vyřízení potřebných záležitostí nějakou zainteresovanou firmu, například  SeaHelp.         Celní deklarace lodí po vstupu Chorvatska do EU Téma pro každého majitele lodi kotvící v HR. Situace: Příslušné celní úřady v Chorvatsku disponují následujícími doklady o lodích a jejich vlastnících, které jim byly dodány příslušnými marinami a mají...

Následující informace jsou souhrnem tříměsíčního dialogu mezi Cruising Association (CA) a řeckým ministerstvem pro námořnictví. Jsou zde ale stále body, které budou vyžadovat vyjasnění, zejména pak k požadavku CA na vyjasnění stávajících praktik přístavní policie a výběru poplatků. Hlavní body Pro výpočet poplatku bude použit údaj LOA, který je zapsaný v registračních dokumentech k lodi. Hodnota se bude zaokrouhlovat na nejbližší desetiny metru. Je připraven systém pro různé přijímání plateb: online, prostřednictvím přístavní policie, přes daňový úřad...

  Konečně jsme se dočkali po novelizaci námořního zákona v roce 2011 i novelizace vyhlášky. Vyhláška 315/2000 Sb. je novelizovaná s platnosti od 15.6.2013 a je zveřejněna v Sbírce zákonů částka: 63/2013 Sb. (www.mvcr.cz) Platné znění vyhlášky najdete dole. Po dlouhých jednáních zaiteresovaných subjektů (mezi nimi i ČANY zastoupené Felixem) s ministersvem se přecejenom podařilo dosáhnout částečné shody jejichž výsledkem je změna vyhlášky. Zdaleka však není důvod ke spokojenosti, například zůstalo obnovování po 5 letech a další a tak se budeme snažit v...

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu