fbpx
Následující informace jsou souhrnem tříměsíčního dialogu mezi Cruising Association (CA) a řeckým ministerstvem pro námořnictví. Jsou zde ale stále body, které budou vyžadovat vyjasnění, zejména pak k požadavku CA na vyjasnění stávajících praktik přístavní policie a výběru poplatků. Hlavní body Pro výpočet poplatku bude použit údaj LOA, který je zapsaný v registračních dokumentech k lodi. Hodnota se bude zaokrouhlovat na nejbližší desetiny metru. Je připraven systém pro různé přijímání plateb: online, prostřednictvím přístavní policie, přes daňový úřad...

  Konečně jsme se dočkali po novelizaci námořního zákona v roce 2011 i novelizace vyhlášky. Vyhláška 315/2000 Sb. je novelizovaná s platnosti od 15.6.2013 a je zveřejněna v Sbírce zákonů částka: 63/2013 Sb. (www.mvcr.cz) Platné znění vyhlášky najdete dole. Po dlouhých jednáních zaiteresovaných subjektů (mezi nimi i ČANY zastoupené Felixem) s ministersvem se přecejenom podařilo dosáhnout částečné shody jejichž výsledkem je změna vyhlášky. Zdaleka však není důvod ke spokojenosti, například zůstalo obnovování po 5 letech a další a tak se budeme snažit v...

SeaHelp
  V návaznosti se změnami v Chorvatsku, následujícími po jeho vstupu do EU, jsou majitelé lodí povinni učinit administrativní kroky popsané v textu níže, eventuelně lze požádat o vyřízení potřebných záležitostí nějakou zainteresovanou firmu, například  SeaHelp.         Celní deklarace lodí po vstupu Chorvatska do EU Téma pro každého majitele lodi kotvící v HR. Situace: Příslušné celní úřady v Chorvatsku disponují následujícími doklady o lodích a jejich vlastnících, které jim byly dodány příslušnými marinami a mají...

1. 2. 2013 - Jak vyplývá z plánu legislativních prací vlády pro rok 2013, bude se opět novelizovat námořní zákon. Důvodem k novelizaci je tentokrát uvedení zákona do souladu se směrnicí EU, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři. Hodnocení dopadů regulace se podle legislativního plánu vlády má tvořit, ale vzhledem k důvodu novelizace ČANY pravděpodobně nebude identifikována jako dotčený subjekt. I přes to zde existuje možnost využít otevřenou legislativní práci k uplatnění připomínek, které ČANY (a samozřejmě...

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu