fbpx
libštát 2015
Pátek 12. února 18.00 – 23.00 neorganizované setkání v prostorách SD Libštát 18.00 – 21.00 Po mořích celého světa Igor Piňos Ubytování: s vlastním spacím pytlem na lehátkách v OÚ Libštát Pokoje v SD, tel. 608048866 U Devátých 777 995 130, email // Penzion Košťálov 602 962 547 Sobota 13. února – Společenský dům 10:00 – 11:30 ČANY v roce 2015 – 2016 Martin Blagoev Co nového v legislativě Petr Filip Chudoba Bude Vás zajímat Josef Třešňák Loďe a blesky Petr Ondráček Ciguatera – otrava z ryb Antonín Kaprál 11:30...

Start v pondělí 21.9. v 09:00 Závod, pozice lodí sledujte zde: >> Sledování polohy lodí <<
Výměna průkazů způsobilosti vůdců a členů posádek plavidel vydaných Státní plavební správou V souvislosti s novelou zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti 1. 1. 2015, je třeba upozornit plaveckou veřejnost na nutnost výměny všech platných průkazů způsobilosti k vedení a obsluze plavidel, které Státní plavební správa vydala do 31. 12. 2014. Jak bude výměna probíhat? Výměna bude probíhat postupně v časovém rozmezí několika let, a to od začátku roku 2015 do konce roku 2020 s tím, že nejdříve je...

marineweb
Náš blízký soused, rakouský námořní klub (Österreichischer Hochsee Yacht Club), obdoba našeho ČANY, letos slaví 35. výročí svého založení. Jedním z jeho zakladatelů byl Rudi  Gruner, který se stal čestným členem ČYK u příležitosti oslav 100. výročí založení ČYK (zemřel r. 2001). Program oslav bylpestrý. Jedním z jeho bodů bylo 21.-23.srpna setkání rakouských mořeplavců, kteří obepluli svět (není jich málo, byť i oni jsou občany vnitrozemského státu jako naši).  Na Jadranu odstartovala  „řetězová“ námořní plavba měřící 10 tisíc NM s cílem na...

Ačkoliv mnohým přijde podávat hlášení o plavbě je ne zcela nutné, myslím, že tomu tak není a věřím, že dva následující argumenty Vás přesvědčí: Za prvé dle plaveb členů vzniká žebříček mezi jachtařskými kluby a z toho je vidět, jak členové jednotlivých klubů plují (k dohledání na ČSJ) A za druhé a to je možným přínosem pro každého z nás osobně. Pokud se někdo hodlá vydat plavit do nové, pro něho neznámé lokality, lze dohledat kdo se tam už plavil a získat o lokalitě informace. Informace takto získané jsou vždy mnohem přínosnější než informace "vygooglené"....

HEBE, už čtvrtá. Není jen další loď stejného jména v pořadí, ale také, jako vždy, posádka jachtařů, kteří se nejen plaví, ale i organizují různé akce spojené s jachtingem. Po řadě úspěšných přednášek v loňském roce (bylo vždy beznadějně plno), připravili na začátek roku další sérii přednášek výkvětu našich českých jachtařů. Bude se přednášet v historické budově v Českém Yacht Klubu : 28. 1. 2015            René Sehnal - Jachtařská pravidla při závodech   4. 2...

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu