fbpx

Určeno především pro ty, kteří jen neradi čtou různé směrnice a vyhlášky a hledají rychlou základní informaci jak získat oprávnění ČANY k pobřežní plavbě pro vlastní sportovní a rekreační plavbu na plachetnicích nebo motorových člunech do 24 m délky a do vzdálenosti 30 Nm od pobřeží.

1. Uplout na sportovní námořní jachtě alespoň 500 Nm na moři.
K tomuto účelu je možné využít nabídky mnoha společností nebo jednotlivců inzerujících v časopisech nebo na Internetu, v neposlední řadě lze dohodnout účast na plavbě přímo v ČANY. Upluté míle je nutné si nechat po skončení plavby potvrdit kapitánem v Jachtařské knížce (k dostání v sekretariátu ČANY za 100,- Kč).

2. Složit praktickou zkoušku.
Zkouška se skládá na moři u oprávněného kapitána, který vlastní průkaz opravňující k vedení sportovních a rekreačních jachet v oblasti mořské nebo oceánské plavby. Formulář se zkušebními otázkami, do kterého se potvrzuje jejích úspěšné splnění je v rubrice dokumenty ke stažení nebo ho lze získat na sekretariátu ČANY. Míle upluté při praktické zkoušce se započítávají do praxe podle bodu 1.

3. U Českého telekomunikačního úřadu složit zkoušku pro obsluhu VHF lodní stanice.
Minimálně se požaduje oprávnění Omezené vysvědčení radiotelefonisty. Další je možné získat Všeobecné vysvědčení radiotelefonisty. Informace a přihlášky na tel./fax: 224 911 628 (oddělení Správy kmitočtového spektra). Vzhledem k delším termínům se doporučuje zajímat se o složení zkoušky v okamžiku rozhodnutí o získaní kvalifikačního průkazu.

4. Složit teoretickou zkoušku.
Jejím obsahem je test z pravidel Coleregu a systému značení vodních cest IALA a pohovor k ověření znalostí. Formulář přihlášky, který je současně žádostí o vydání průkazu najdete v dokumentech ke stažení nebo ho lze získat v sekretariátu ČANY.

Způsob přihlašování, poplatky a kontaktní adresy jsou součástí Prováděcí směrnice pro zkoušky v ČANY pro každý příslušný rok (na Internetu nebo ve Zpravodaji ČANY č. 1 v daném roce). Všechny nezbytné dokumenty jsou trvale k dosažení na Internetu.

Informace lze dále získat:
Sekretariát ČANY - Přístav 5, 147 00 Praha 4 - Podolí (budova ČYK)
(úřední hodiny každou středu 18.00 -20.00 hod.) nebo u předsedy zkušební komise.

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu