fbpx

Nejvyšší normou pro české jachtaře je námořní zákon, uváděný do praxe prováděcími vyhláškami, které mohou podmínky pro jachtaře spíše přitvrdit, jak jsme se přesvědčili v minulých obdobích.
Výhoda (občas i nevýhoda) námořních jachtařů proti ostatním subjektům pohybujících se pouze po českém území je ta, že oni (jachtaři) mohou využívat vodstvo moří a to jak teritoriální jiných států tak mezinárodní, kam na ně ruka českého řádu zpravidla nedosáhne.
Tato výhoda se prakticky může v případě nouze projevit ve svobodném rozhodnutí. Buď námořník, nebo majitel lodě využije zákon ke svému prospěchu i a nebo využije legislativu přátelštější.
Bohužel tvorba stávajícího zákona byla v některých případech groteskou. Jak k této situaci došlo?
Celé to začalo roku 1997. Tehdy se dohodli někteří ambiciózní jachtaři s pracovníky námořní plavby resp firmy COS Crew Management s.r.o. s tehdejším odborem plavby na nových zásadách školení a vydávání průkazů způsobilosti pro plavbu na moři. Situace byla v té době pro tyto aktivity příhodná, vzrůstal zájem o rekreaci na lodích, vznikaly nové charterové firmy a pobyt na lodích přestal být luxusem. Svoji roli sehrála i situace s prodejem námořních lodí a ztráta lukrativních míst ve firmách kolem námořní plavby. Ti lidé přesunuli prostě svůj zájem tam, kde tušili zdroj příjmu a existenci.
Tak vznikl zákon, do něhož po marné snaze o uvedení věcí do normálu stačila ČANY s využitím poslanecké iniciativy umístit oddíl o Rekreační jachty. Ten mohl v podstatě násilnosti v zákoně v souvislosti s prosazením námořních jachet jako obchodních plavidel oslabit. I když tehdejší tvůrci tohoto zákona byli přinuceni se podřídit, přesto následující vyhláškou o rekreačních jachtách tato plavidla deklasovali jejich určením pouze pro rekreační plavbu. (v dalším pokračování tohoto hodnocení čtenářům představíme úspěšný boj statečného jachtaře, který až letošním březnu dosáhl v úspěšném právním sporu zrušení omezujících ustanovení stávajícího zákona ).
Protože nastala v současné době příhodná situace nutností implementovat evropské předpisy do zákona, využívá ČANY této skutečnosti a aktivně jedná s novými úředníky Námořního úřadu.
Pro ty, kteří mají zájem o podrobnější vysvětlení této problematiky, přikládáme dopis z počátku tohoto roku. Jak čas pokročil, vzájemné vyjasňování a sbližování názorů pokračuje. O tom vás budeme postupně informovat.

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu