fbpx
V úterý 3. listopadu byl do emailové schránky ČANY následující email s přílohou:

Předmět: Jednání k úpravě režimu plavby v Praze

Dobrý den,
uvedená pozvánka přijde ještě poštou, přesto si ji dovoluji pro jistotu přeposlat „rychlejší“ verzí.
S přáním pěkného dne
Josef Leffler

Ing. Josef Leffler
vedoucí oddělení plavebního dozoru,
zástupce ředitele pobočky

PŘÍLOHA:

Váš dopis značky/ze dne    Naše značka    Vyřizuje/linka    Listů    V Praze dne
    8929/PH/15    Ing. Leffler/420    1    02.11.2015
Věc:
Jednání k otázce možné úpravy režimu plavby na vltavské vodní cestě v Praze
Státní plavební správa v průběhu plavební sezóny obdržela několik podnětů k úpravě režimu plavby na vltavské vodní cestě v Praze. Postupně byla doručena žádost o zabezpečení ochrany před vlnobitím a sáním, zaslaná Sdružením pražských plavidel z.s., podnět ke snížení rychlosti plavby ve vybraných úsecích vodních cest, zaslaný Policejním prezidiem České republiky, a podnět k zavedení plavby ve výtlačném režimu, zaslaný Českým olympijským výborem.
Na základě uvedených podnětů a vyhodnocení vlastní dozorové činnosti si Vás dovolujeme pozvat na jednání k podmínkám úpravy režimu plavby na vltavské vodní cestě v Praze, které se uskuteční
dne 11. listopadu 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti pobočky Praha Státní plavební správy,
na adrese Jankovcova 4, Praha 7-Holešovice. Vzhledem k omezené kapacitě zasedací místnosti žádáme, aby oslovené subjekty vyslaly na jednání pouze jednoho zástupce. Děkujeme za pochopení.
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky

Obdrží
-    Asociace prodejců a výrobců lodí a lodního příslušenství, 170 00 Praha 7, Jankovcova 1057/6, přístav Holešovice, loď Vltavín
-    Česká asociace dračích lodí, Petr Klíma, 147 00 Praha 4, Modřanská 53/1151
-    Česká asociace námořního jachtingu, 147 00 Praha 4, Přístav 5/1148
-    Český olympijský výbor, PhDr. Martin Doktor, 101 01 Praha 10, Benešovská 6
-    Český svaz jachtingu, Richard Kafka, 591 01 Žďár nad Sázavou, Jamborova 1531/3
-    Český svaz kanoistů, 160 17 Praha 6, Atletická 100/2
-    Český svaz vodního motorismu, 160 00 Praha 6, Zátopkova 100/2
-    Český veslařský svaz, Ing. Jiří Poláček 160 00 Praha 6, Zátopkova 100/2
-    Magistrát hl. m. Prahy, Hana Nováková, zastupitelka hl. m. Prahy a radní pro oblast sportu a volného času, 110 01 Praha 1, Mariánské nám. 2/2
-    Magistrát hl. m. Prahy, Petr Dolínek, zastupitel hl. m. Prahy a radní pro dopravu a evropské fondy, 110 01 Praha 1, Mariánské nám. 2/2
-    Městská policie Praha, útvar poříční, Jaroslav Netroufal, 150 00 Praha 5, K Sádkám 141
-    Policie ČR, KŘP hl. m. Prahy, Poříční oddělení, Bc. Michal Abt, 147 00 Praha 4, Veslařský ostrov 5
-    Povodí Vltavy, státní podnik, Ing. Jiří Friedel, 150 21 Praha 5, Grafická 36
-    Povodí Vltavy, státní podnik, RNDr. Petr Kubala, 150 24 Praha 5, Holečkova 8
-    Pražský veslařský svaz, Ing. Arnošt Poisl, 140 00 Praha 4, Děkanská vinice I. 5/987
-    Sdružení pražských plavidel z.s., 184 00 Praha-Dolní Chabry, Libochovická 907/16
-    Vševltavský spolek, z.s., 169 00 Praha 6, Říčanova 456/44

Bylo jasné, že je třeba, aby se někdo za ČANY schůzky zúčastnil. Logicky na schůzku šel Petr Felix Chudoba, jelikož má v ČANY na starosti legislativu.

Zápis Petra Felixe Chudoby ze schůzky následuje:

SVOBODNÁ PLAVBA
platforma pro spolupráci skupin dotčených dopady právní regulace plavby

Informace z jednání o úpravě plavby v Praze, konaného 11. 11. 2015
Předesílám, že v hodnotících výrocích se jedná o můj subjektivní názor, že jsem si poznamenával jenom zásadní výroky zúčastněných, a že oficiální zápis jednání by měl přijít z SPS.

Jednání svolala pražská pobočka Státní plavební správy a oficiálně se mělo jednat o "podmínkách možné úpravy" režimu plavby v Praze.
Podle neoficiálních informací nám ale SPS pouze hodlala sdělit své rozhodnutí zavést víceméně v celém pražském úseku Vltavy zákaz plavby v kluzu, a protože hned v úvodním slovu zmínil ředitel pražské pobočky SPS "opatření, která budeme v dohledné době realizovat," bylo už od začátku víceméně jasno, jak to s tou "možnou" úpravou je. Jednání bylo hojně obeslané i navštívené, jména jsou jen u těch zástupců organizací, které znám nebo jsem stihl zaznamenat - nevylučuji, že někomu jsem jméno zkomolil:

za "velkou" plavbu Sdružení pražských plavidel a Vševltavský spolek,

za státní a dozorové orgány samozřejmě SPS (z pražské pobočky ředitel Hynek Beneš a p. Leffler, z ředitelství SPS právnička Klára Němcová) a dále Policie ČR (Michal Abt z poříčního oddělení) a Městská policie (Jaroslav Netroufal z poříčního útvaru),

za Povodí Vltavy generální ředitel Petr Kubala a pražský ředitel Jiří Friedel,

za APL - Asociaci prodejců a výrobců lodí a lodního příslušenství Michal Imramovský,

za vodní sporty Český olympijský výbor (sportovní ředitel Martin Doktor), Český veslařský svaz, Pražský veslařský svaz, Česká asociace dračích lodí, Český svaz kanoistů, Český svaz jachtingu (sekretářka Dana Dvořáková) a flyboardisté, za sportovní a rekreační "malou" plavbu Český svaz vodního motorismu (předseda Jiří Pěknice) a Česká asociace námořního jachtigu (moje maličkost)

a za média p. Hrdina z Yachting Revue.

Pozváni byli i pražští zastupitelé, jimž v účasti zřejmě zabránila aktuální politická diarrhoea pražského magistrátu, zato z titulu své funkce na Praze 5 dorazil bývalý ředitel ŘVC Jan Skalický. Pozváni naopak kupodivu nebyli zástupci pražských jachtařských klubů, kterých se projednávaná úprava s ohledem na umístění jejich loděnic a na množství trénovaných dětí nejvíce týkala - CERE a ČYKu.

Zákazem Státní plavební správa reaguje na tři podněty z letošního roku:
na žádost o zabezpečení ochrany před vlnobitím a sáním od Sdružení pražských plavidel, na podnět ke snížení rychlosti plavby ve vybraných úsecích vodních cest od Policie ČR na podnět k zavedení plavby ve výtlačném režimu, zaslaný Českým olympijským výborem ministrovi dopravy.

Zabezpečení ochrany před vlnobitím a sáním se týkalo "velkých" plavidel u náplavky a dolů po vodě až ke Štvanici. Snadno jsme se shodli, že se jedná o úsek, ve kterém nejen předpisy, ale i slušnost a zdravý rozum velí plout opatrně kvůli vyvázaným i plujícím lodím, takže - jakkoliv by zřejmě současná pravidla plavebního provozu dostačovala, pokud by bylo vynucováno jejich dodržování - nikdo nebyl zásadně proti zavedení dalšího omezení.
Podnět Policie ČR ke snížení rychlosti plavby se týkal jak již zmíněného dolního úseku od železničního mostu po Štvanici, tak horního úseku od komory Modřany po železniční most. Důvodem podle PČR má být preventivní opatření kvůli vysoké hustotě provozu.

Návrh na snížení rychlosti nebyl příliš srozumitelný, protože PČR zároveň konstatovala, že nedovede rychlost plujících plavidel měřit, a víceméně se ztotožnila s návrhem na omezení plavby pouze na výtlačný režim. V diskusi zástupce PČR podpořil tento návrh popisem problému, na který údajně policie naráží v případě zjištění škodlivého vlnobití a sání: pluje-li na stejné úrovni několik plavidel mimo výtlačný režim, především v přechodovém režimu, při kterém vytváří největší vlnu, není policie schopna identifikovat, které z oněch plavidel vlnobití vytváří. Na četnost výskytu takových situací se ohleduplně nikdo nezeptal. Jelikož podnět PČR se překryl s podnětem Českého olympijského výboru, byly diskutovány oba současně.

Podnět Českého olympijského výboru na zavedení plavby pouze ve výtlačném režimu označila právnička SPS Klára Němcová za "žádost vážených organizací" a bylo zjevné, že SPS je připravena této žádosti vyhovět. Ředitel pražské pobočky SPS dokonce představil plavební znak, nově navržený pro tuto příležitost; dosavadní plavební značení totiž zná pouze znak "zákaz plavby v kluzu," zatímco nové značení má povolovat plavbu výhradně ve výtlaku, tedy nejen bez kluzu, ale i bez přechodového režimu. Martin Doktor (ČOV) návrh představil jako reakci na stížnosti sportovních svazů, sdružených v ČOV, a odůvodnil ho nutností zajistit bezpečnost především sportující mládeže. Mezi svazy, které podle jeho slov mají tento návrh podporovat, jmenoval kromě veslařů a kanoistů také jachtaře, což bylo překvapivé, protože podle zápisů z jednání výkonného výboru Českého svazu jachtingu se o tomto problému přinejmenším letos vůbec nejednalo a podle aktuální informace od předsedy ČSJ je stanovisko svazu neutrální. Zástupkyně ČSJ se na jednání k této informaci nevyjádřila.

V diskusi, která představovala největší část celého jednání, se poměrně přesně vymezila linie mezi obhájci dostatečnosti současné právní úpravy a žadateli o zákaz: vedla mezi vůdci malých plavidel a mezi těmi, kteří své znalosti pravidel plavebního provozu prokazovat nemusejí. Zaznělo v ní několik zaznamenáníhodných informací: zatímco Policie ČR hovořila o konfliktech mezi veslaři a motoráři a o řadě podnětů především od veslařů, zástupce Městské policie konstatoval, že MP obdržela za dva roky od občanů  pouhých šest podnětů ohledně plavebního provozu; zatímco SPS při své kontrolní činnosti zjišťuje, že "desatero plavby v Praze není z řad veslařů akceptováno" a PČR je názoru, že "desatero" se minulo účinkem, olympijský výbor po jeho přijetí zaznamenal zlepšení stavu. Plavební nehoda, zapříčiněná nedodržením předpisů, se údajně na pražském úseku Vltavy letos stala jen jedna a byla to srážka veslice s nafukovacím člunem. Podle právničky SPS je plavebních nehod obecně velmi málo, ovšem podle shodného názoru žadatelů o zákaz "přece nelze čekat, až se nějaká stane."

Podstata diskuse se odvíjela od tří bodů: zda je zákaz potřebný, zda může vést ke zvýšení Bezpečnosti, a pokud ano, tak kde má být zaveden.

Zástupci ČSVM, APL a ČANY obhajovali dostatečnost současné právní úpravy a poukazovali na to, že vůdci plavidel, kteří nebezpečným způsobem plavby ohrožují ostatní plavidla anebo způsobují vlnění a sání, porušují pravidla platná již dnes, takže problémy lze vyřešit častější přítomností dozorových orgánů a není třeba zavádět nový zákaz. ČSVM poukázal kromě jiného na to, že Vltava je především dopravně významná vodní cesta a zákaz bude omezovat plavbu i v době, kdy řeka je prázdná a volná. ČANY argumentovala, že eventuální problémy se objevují prakticky pouze v teplých letních měsících a spíše v době volného času, kdy sportovci vyplují trénovat, takže by měl postačovat zvýšený dozor nad dodržováním plavebních předpisů v této době, což by dozorové orgány mohly být schopny zajistit. V této souvislosti zástupce Městské policie prohlásil, že MP může svou přítomnost zajistit nejméně na tři čtvrtiny potřebné doby.
Zástupce kanoistů na přímý dotaz, co konkrétně považují za ohrožující nebezpečí v běžném plavebním provozu, uvedl rychlou jízdu v hustém plavebním provozu a vlnění ohrožující začátečníky, kteří trénují v dosahu břehů. ČANY poukázala na již dnes existující povinnost plavidel, plujících v kluzu, upřednostnit všechna ostatní malá plavidla, na povinnost všech plavidel zabezpečit ostatní plavidla proti škodlivému vlnobití a sání a na to, že v šíři 25 metrů od obou břehů je prostor, ve kterém žádné plavidlo nesmí plout rychleji než 10 km/h, takže tento prostor (v předmětném úseku téměř třetinu šíře řeky) by veslaři a kanoisté mohli využívat k bezpečnému tréninku. Ani to však kanoisté a veslaři nepovažovali za dostatečně vyhovující. Diskuse se několikrát stočila v kruhu a dotkla se i rozdílů ve vlnění, způsobeném lehkými čluny a těžkými plavidly, nebo nevhodné a napadnutelné definice výtlačné plavby či neexistující právní definice přechodového režimu plavby. Vzhledem k postoji SPS ovšem bylo zjevné, že k nějakému omezení plavby dojde.

Možnosti byly tři: od železničního mostu proti proudu po Barrandovský most, po Most inteligence a po modřanskou komoru. Ředitel pražské pobočky SPS trval na zavedení výhradně výtlačné plavby minimálně po Most inteligence. To zástupci ČSJ a ČANY komentovali s poukazem na potřebu plavby trenérských člunů CERE a ČYKu, avšak námitka nebyla vyslyšena. Zástupci veslařů a kanoistů by uvítali zákaz plavby v kluzu v celém úseku až po modřanskou komoru. Kompromis navrhl Jan Skalický: vytvořit dva úseky, jeden se zákazem a druhý bez zákazu, aby zůstala možnost srovnání pro vyhodnocení, zda břehové znaky s povolením plavby pouze ve výtlaku přimějí neukázněné vůdce malých plavidel ke změně chování.

Subjektivní názor na výstup z jednání:

1) k přestupkům proti pravidlům plavebního provozu dochází jenom v nepřítomnosti dozorových orgánů, takže reálné řešení existuje, jenže takové řešení by nikdo nemohl svým členům vykázat jako úspěch při prosazování jejich zájmů;

2) přijatý kompromis není pro SPS nijak a ničím závazný a SPS může z vlastní vůle nebo v reakci na jakýkoliv další podnět rozšířit zákaz, kam jí libo; CERE a ČYK by se měly připravit na to, že gumák ve výtlaku není tak rychlý jako plachetnice ve svižnějším větru a porozhlédnout se po něčem, co stihne objíždět všechny děti na vodě; příkaz plavby pouze ve výtlaku bude po většinu roku jenom zbytečná buzerace na prázdné řece a v létě nebude fungovat, protože kdo porušuje současné předpisy, nebude respektovat ani nové.

Možná reakce na výstup z jednání:

navrhnout - nejlépe společně - alespoň upřesnění zákazu na časově omezenou dobu (například od června do září v době od 14 hodin do západu slunce), případně s výjimkou pro trenérské čluny.

Petr Felix Chudoba
legislativní komise ČANY

+420 602 185 949

Komentář:
Trošku mě stále zaráží, jak snadno se u nás v Čechách dá zorganizovat to, že nějaká zájmová skupina omezí ostatní zúčastněné skupiny nemaje se možnost k záležitosti vyjádřit. Nakonec se ostatní pozvou na schůzku, kde se dá říct, že se jim věc oznámí, aby to navenek vypadalo, jako že byly všichni na procesu zúčastněny.
Samozřejmě opravdu chápu kanoisty, že pokud se kolem nich prořítí motorák ve skluzu, že z toho mají problém, taktéž nastupující do parníku.
Ale když propluje kolem spěchající velký parník (a to se také děje), vygeneruje stejné, velké vlny, ale ten pluje ve výtlaku, ty vlny kupodivu nikomu nevadí.
Nemilé je, že pokud se do zmíněné oblasti vydá někdo s nějakým menším člunem, nemožnost plout ve skluzu ho odsoudí k rychlosti zdatného chodce.
To, že se vůbec neuvažuje o tom, že se na vodě pohybují sportovní lodě, které potřebují podporu motorového člunu plujícího ve skluzu, navíc děti, to mě trochu děsí, to mi přijde jako ignorace.
A na druhou stranu, nikomu vůbec nikomu nepřijde divné, že všichni ostatní budou omezeni, když na vodě nebude nikdo ze stěžovatelů, navrhovatelů omezení.

Myslím si, že by stačilo trochu tolerance všech skupin pohybujících se kolem vody, ať jsou to lodě pohybující se silou posádky, strojně nebo pod plachtami a taktéž rybáři, chataři, i ti co si z vody udělali obživu, …… Všichni mají své zájmy a své potřeby, ale je nutno brát ohled na ostatní, už to tak je, nejsme na světě sami.

A v neposlední řadě je naprosto zřejmé a nutné, aby příslušné orgány dohlížely na dodržování pravidel, která jsou celkem přesně vymezena v příslušných zákonech. Představa, že všichni budou bez kontroly předpisy dodržovat, je lichá, ale na druhou stranu kvůli pár nedisciplonovaným jedincům vymýšlet omezení pro slušnou většinu mi přijde nevhodné.
Určitě by stačilo, kdyby lodě SPS i policie byly na vodě více vidět.
Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu