fbpx
Dne 6. srpna 2016 nabyde účinnosti novela vyhlášky 46/2015 Sb. Touto novelou zaniká zákaz nočního kotvení na vltavské kaskádě a (staro)nově bude platit, že

"na povrchových vodách, na kterých jsou vymezena a vyznačena místa pro dlouhodobé stání plavidel, může plavidlo podléhající evidenci stát přímo či nepřímo vyvázáno ke břehu nebo zakotveno mimo tato vyznačená místa pouze po dobu nejvýše 48 hodin, jedná-li se o
a) nesledovanou vodní cestu,
b) vodní cestu účelovou, nebo
c) vodní tok Vltavy od říčního km 239,6 (České Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice)."

Zjednodušeně: kromě míst, kde stání zakazují Pravidla plavebního provozu, břehové znaky nebo opatření obecné povahy, mohou evidenci podléhající plavidla zůstat mimo vyznačené kotviště na jednom místě
- na Vltavě nad Prahou 48 hodin,
- na Vltavě pod Prahou a na Labi bez omezení.

Petr Felix Chudoba
legislativní komise
Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu