fbpx

Jachtaře – majitele lodí, bude jistě zajímat výsledek posledního testování 14 antifoulingových nátěrů, které provedla redakce PBO. Při aplikaci antifoulingu jde vlastně o každoroční rituál, který podstupuje většina majitelů jachet a bez něhož si nedokáží představit začátek sezony na moři.

Není bez zajímavosti, že odpověď na otázku, zda je vůbec potřeba antifoulingového nátěru, je po tomto testu více než jasná. Dobrým výsledkem testu je také zjištění, že části trupu ošetřené jakýmkoli z testovaných antifoulingových nátěrů zvyšují ochranu trupu v porovnání s nátěrem bez antifoulingu. V následujícím textu se dozvíte, jak testování probíhalo a který z nátěrů vyhrál označení „PBO Best Buy" (PBO Nejlepší koupě). Ceny za jednotlivé antifoulingy se pohybovaly mezi 46 librami za litr po 16 liber za litr a věřte, že nejdražší nepatří mezi nejlepší!

PBO omezil výběr antifoulingových nátěrů k testu na jednotlivé balení, dále na tzv. eroding (erodující) nátěry a všechny, pokud možno, v modré barvě.

PBO připravila 6 překližkových panelů, které opatřila epoxidovým nátěrem. způsob rozdělení desky
Pak vytvořili mříž 7x5 polí (rozměry v článku uvedeny nejsou, ale z fotografií lze usuzovat, že rozměr pole byl cca 12x12 cm) na jedné straně. Tím získali dostatek prostoru pro nátěr 14 antifoulingových nátěrů, tak aby část byla ponořená a část na úrovni vodorysky. Vše bylo rozmístěno nepravidelně, aby se zabránilo jakýmkoli nevýhodám či výhodám plynoucím z umístění nátěru na desce, stíněním, vzdáleností k jiným nátěrům a jiným faktorům. Mezi jednotlivými nátěry ponechali 2 cm nechráněného epoxidového nátěru.

Druhá strana desky zůstala neošetřena antifoulingovým nátěrem. Desky byly umístněny v marině na řece Hamble, kde moře dosahuje výrazných rozdílů mezi přílivem a odlivem a dále proud ve springu dosahuje rychlosti mezi 2 – 3 uzly. Bývá zde také velké vlnobití, takže „samoerozivní" schopnost nátěrů dostane dost příležitostí ukázat svou účinnost. Další desky byly umístněny v Poole Harbour. Pro srovnání má tato lokalita minimální rychlost proudu a poskytuje tudíž zajímavé kontrastní srovnání s lokalitou Hamble.

Panely byly nainstalovány 27. června 2013 a vytaženy z vody 29. října 2013.

antifoul009
Uváděné ceny jsou ceny za balení přepočtené na jeden litr. Některé obchody nabízely výrazné slevy na větší množství.

Výsledek prokázal, a to se ukázalo na neošetřené straně každého z panelů, že jakýkoli antifoulingový nátěr z těchto 14 testovaných vzorků má své opodstatnění a vyplatí se.zadní neošetřená strana desky

Vítězem v tomto testování se stal antifoulingový nátěr International Micron Extra 2 v ceně 88,95 liber za 2,5 litru (tedy 35,98 liber za litr). Kontakt www.yachtpaint.com.

Produkt International Cruiser UNO EU byl méně účinný, než Micron Extra, ale stále dobrý v porovnání s ostatními a to za cenu 69,95 liber za 3 litry (tedy 23,32 liber za litr).

S podobnými vlastnostmi skončil nátěr FLAG Performance Extra v ceně 84,99 liber za 2,5 litru (tedy 34 liber za litr).

Kontakt www.flagpaints.co.uk.

Z mého hodnocení obrázků vyšel dobře produkt od Nautix Angifouling Performer v ceně 49,95 liber za 2,5 litru (tedy 19,98 liber za litr), i když v tomto případě je viditelná výborná odolnost proti slizu, ale menší odolnost proti chaluhám. Kontakt www.nautix.co.uk. 

Jak redakce PBO v závěru článku uvádí, test bude pokračovat i v tomto roce a na více místech Anglie.

Výsledky z časopisu PBO leden 2014 jsou k vidění v sídle ČANY.

Volně přeloženo a převzato z PBO 1/2014, Miroslav Markant

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu