fbpx

Plánujete plavbu a předpověď mluví o mlze? Nejlepší je vůbec nevyplouvat. Často je ovšem předpověď dobrá a mlha vás zastihne neočekávaně. Následující řádky vám řeknou, co máte v takovém případě dělat:
 

 • Zavolejte celou posádku na palubu, všichni ať si vezmou záchranné vesty a použijí harnessy. Nebezpečí ztráty člena posádky při MOB za mlhy je horší, než riziko, že někdo zůstane připoután v případě kolize za mlhy. Krom toho, velké plavidlo je slyšet už když se přibližuje, takže členové posádky se mohou odepnout.
 • Zpomalte plavbu, vyneste do mapy fix a znovu zvažte (a případně upravte) zamýšlený plán plavby. Obzvlášť nutné to je, pokud se nacházíte poblíž plavebních tras. Pokud se nacházíte v blízkosti TSS, zvažte možnost zůstat v oddělovacím pásmu (separation zone). Pravidlo 10 (ColReg) říká: „Pokud je to možné, plavidla by se měla držet mimo oddělovací pásmo." (Pozn. překl.: Zde jsou myšlena velká plavidla, která TSS využívají.)
 • Pokud je to možné, zamiřte do mělčí vody. Je-li to nutné, tak zde zakotvěte. Pokud jste blízko přístavu, do kterého chcete vplout, držte se mimo hlavní plavební dráhu přístupu do přístavu.
 • Pošlete hlídku na příď, pravo- i levobok a na záď. Každému členu hlídky určete jeho pozorovací sektor, který bude sledovat vizuálně i sluchem. Měňte hlídky cca každých 10 minut, aby lidé zůstali ve střehu.
 • Pokud plujete na plachty, motor musí být připraven na rychlý start.
 • Pokud plujete na motor, vysílejte jeden dlouhý zvukový signál (písmeno T v Morseově abecedě) každé dvě minuty. Pravidelně byste měli vypínat motor a poslouchat, zda neuslyšíte jiná plavidla. Pokud slyšíte mlhový roh jiného plavidla, ale nejste si jisti, odkud zvuk přichází, stočte mapu a použijte ji jako velké naslouchadlo, abyste přibližně zjistili, odkud je zvuk nejsilnější.
 • Uvědomte si, že pokud podle GPS směřujete k waypointu, který se obecně používá pro navigaci, někdo jiný k němu může směřovat z jiného směru. Je rozumné nastavit u takového waypointu varování při přiblížení na určitou vzdálenost.
 • Zvažte možnost vysílat na kanále 16 nebo 13 (kanál pro komunikaci můstek – můstek) svoji pozici, kurz a rychlost; volání určete všem stanicím. Oznamte také jakékoli další relevantní záměry. (Pozn. překl.: Vysílačku nastavte na 1 W, abyste nerušili vysílání v širokém okolí.)
 • Pokud jste dosud pluli bez radarového odražeče, okamžitě ho vyvěste. Aktivní radarový odražeč poskytuje lepší signál, než ten pasivní.
 • Rozsviťte světlo na vrcholu stěžně. Mořská mlha někdy sahá jen do cca 12 metrů. Z velkých plavidel, která mají můstek výše, může být takové světlo vidět. Zvažte rozsvícení všech světel, i když to odporuje liteře ColRegu.
 • Pokud máte radar, je nutné, aby u něj stále byla obsluha. Totéž platí, pokud máte AIS.
 • Mějte člun a záchranný ostrůvek připravený k okamžitému použití. Zkontrolujte grab bag a připravte ho na palubu.
 • Mějte připravené všechny prostředky pro MOB.
 • Připravte na dosah světlice, ruční pochodně atd.
 • Pokud plujete na plachty, vysílejte každé dvě minuty odpovídající zvukový signál – písmeno D v Morseovce (– . . ). Neočekávejte ovšem, že vás uslyší na velkých komerčních plavidlech – hlídka bude pravděpodobně uvnitř můstku. Nejspíš bude „nalepená" na displej radaru. Je ovšem dobře možné, že vás uslyší z ostatních malých plavidel.


Reálné úvahy
Malé plavidlo nemusí být vidět na radaru z dostatečné vzdálenosti dokonce ani, když má radarový odražeč. Aktivní odražeč zesiluje signál, ale i v tom případě je bezpečnější nepředpokládat automaticky, že o vás na můstku velké lodi vědí a budou podle toho jednat.

Na vzdálenosti do čtyř mil odrazy moře můžou na radaru velké lodi zakrýt váš signál. Předpokládejte, že i když vás velká loď detekuje na vzdálenost pěti až šesti mil, na menší vzdálenost nemusí být možné malou laminátovou nebo dřevěnou loď sledovat ani za pomoci ARPA (Automatic Radar Ploting Aid).

PBO – červenec 2012 (část článku Fog), přeložil Lynx

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu