fbpx

Podle úmluvy SOLAS V musejí všechna plavidla plánovat přeplavbu. Při takovém plánování jsou nejdůležitějšími faktory počasí a příliv. Je tedy nutné zjistit předpověď počasí, mít k dispozici přílivové tabulky, provádět zápisy do lodního deníku a vynášet čas, kurz a pozici do mapy.

Je nutné brát v úvahu veškerá omezení plavidla a posádky, znát případná navigační rizika, vypracovat náhradní plán pro případ zranění, změn počasí atd. Vždy seznamte někoho na pevnině se svými plány, zvažte použití aplikace RYA Safe Trx (http://www.rya.org.uk/youraccount/Pages/RYASafetrxApp.aspx#content).

Skipper by měl stanovit cíl plavby a její případná omezení, zajistit navigační přístroje a pomůcky (mapy, piloty, přílivové tabulky atd.), naplánovat zásoby včetně nouzových a podobně.

Pokud existují omezení při odplutí (propusti, přístavní prahy, mosty atd.), je třeba vzít to v úvahu při stanovení času vyplutí. Pokud existují podobná omezení pro připlutí do cílového místa, platí totéž. Za plavby se mohou vyskytnout další faktory, které ovlivňují trvání plavby – některými místy lze například kvůli přílivovým proudům a s nimi spojeným jevům (vlnění, víry atd.) bezpečně proplout pouze v určitých obdobích. Pokud se na trase vyskytuje více takových míst, naplánujte, kde je bezpečné či vhodné čekat na další příhodné období.

Skipper má zjistit délku přeplavby a vypočítat předpokládaný čas plavby, časy mezi jednotlivými otočnými body (waypointy) pro přibližnou představu, naplánovat odplutí a připlutí jak ve dne, tak v noci. Má naplánovat optimální využití přílivových proudů – proti proudu plout raději v zátokách, kde bývá proud slabší, s proudem plout kolem mysů a poloostrovů (Pozn. překl.: Pozor, zde bývají nejvýraznější právě ony nepříznivé přílivové jevy, jako jsou krátké ostré vlny, víry atd.).

Je nezbytné zjistit, zda zásoba paliva stačí pro zamýšlenou přeplavbu. Pokud ne, naplánujte doplnění paliva v přístavech po trase.

Zjistěte možné vizuální orientační body, které lze využít pro navigaci – bóje, mysy atd. ve dne, majáky, záři měst atd. v noci. Připravte si vizuální pilotáž pro cílový přístav i pro záložní přístavy po trase.

Několik dní před plavbou sledujte předpověď počasí. Pomůže vám to odhadnout směr větru a hlavně stav moře pro plavbu. Předpověď počasí pro plavbu je třeba ověřovat z více zdrojů.

Důležitou částí přípravy je také kontrola bezpečnostního vybavení (vesty, rakety, grab bag), přístrojů a motoru, zjištění, zda jsou k dispozici všechny potřebné mapy, piloty atd., kontrola množství potravin, doplnění vody, množství paliva (jak pro motor, tak pro vařič), kontrola správného uložení všech věcí, vytažení radarového odražeče, kontrola zavření luken, odstranění krytů plachet a jejich příprava k vytažení, kontrola kotvy a ověření, zda je posádka vhodně oblečena.

Je dobré si připomenout, že zápis v lodním deníku má obsahovat alespoň čas, rychlost a uplutou vzdálenost, kurz lodi, rychlost (a směr) větru, údaj barometru, pozici z GPS, poznámky ohledně pilotáže a další informace se vztahem k plavbě.

PBO, červen 2016 – část článku o kurzu Day Skipper, přeložil Lynx

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu