fbpx
Yachting World, říjen 2016  

Jaký je rozdíl mezi advekční a radiační mlhou? Meteorolog Chris Tibbs vysvětluje, co potřebujete vědět o mlze na moři. Znalost způsobu vzniku různých druhů mlhy vám umožní pochopit, jak dlouho bude mlha trvat.

 

Radar a AIS umožňují bezpečnější plavbu v mlze, ale i tak je plavba za viditelnosti menší než 1000 metrů znervózňující záležitostí. Zvuk mlhových rohů je obtížné lokalizovat a hluk velkých motorů se zdá přicházet z menší vzdálenosti, než v jaké ve skutečnosti jsou. Často se zdá, jako byste pluli v kruzích.
Dříve či později každý z nás zažije na moři mlhu, která může vzniknout třemi různými způsoby.

Co je to advekční mlha?

Advekční mlha – rozsáhlá mlha, která zasahuje velké oblasti moře – vznikne, když se masa teplého a vlhkého vzduchu nasune nad chladné moře. Studené moře ochladí vzduch nad ním pod teplotu jeho rosného bodu, což způsobí kondenzaci vzdušné vlhkosti. Mlha sestává ze spousty vodních kapiček.
To se děje nad velkými oblastmi moře, a taková situace potrvá, dokud ve vzduchové hmotě nenastane nějaká změna. Taková situace může trvat hodiny, ale i dny. V nedávném závodě kolem Británie jsme vyplouvali z Calais v mlze a zpět Severním mořem jsme se vraceli v ještě hustší mlze. Mezi tím byla situace o něco lepší. Byl to závod, který si určitě zapamatujete, ale ne z těch správných důvodů.
Hodně míst je za určitého počasí náchylných k mlze. Mlha může někde být tak častá, že dostane i jméno – například Haar (neboli mořská mlha) podél východního pobřeží Anglie a Skotska. Za východního větru se teplý kontinentální vzduch pohybuje nad studenějším Severním mořem. Když vzduch dosáhne pobřeží Británie, mlha už je velmi hustá. Mořská mlha neproniká hluboko do vnitrozemí, nicméně východní pobřeží se potýká s nízkými teplotami a špatnou viditelností, zatímco zbytek Británie se může koupat ve slunečním svitu.

Mlha z Grand Banks

Nejznámější mlhou Atlantiku je ta, která vzniká u Grand Banks. Převládají zde JZ větry, které přinášejí teplý a vlhký vzduch z tropů a Golfského proudu. Studená voda v Labradorském proudu vytváří strmý teplotní gradient mezi oběma proudy, což způsobuje rychlý vznik rozsáhlých oblastí husté mlhy, když se teplý vzduch dostane nad chladnější vodu.
Když zvažujete přeplavbu severní cestou z USA do Evropy, fakt, zda poplujete severně nebo jižně od Golfského proudu, způsobí obrovský rozdíl v teplotě a viditelnosti.
Taková přeplavba vás opravdu prověří. Při jedné příležitosti jsme se ocitli uprostřed radarových ozev. Ačkoli většina z nich byla způsobena rybářskými loděmi, některé mohly být odrazy od ledu. Protože jsme pluli rychle, pro jistotu jsme spali nohama dopředu (pozn. překl.: pro případ nárazu přídí).
Mlha a led nejsou za plavby dobrými společníky. Během závodu Whitbread Round the World – před užíváním tzv. ledových bran* v Jižním (ledovém) oceánu** – byla špatná viditelnost vzhledem ke zvýšenému výskytu ledu zdrojem velkých starostí. Mlha naznačovala, že studená voda a ledovce nebo „kusy ledovců“ (menší kusy ledu, které nejsou vidět na radaru, ale mohou poškodit loď) mohou být poblíž – krásný jachting, ale taky poněkud strašidelný.

* Poznámka překladatele: Ledové brány (ice gates) – virtuální brány, kterými bylo nutné proplout. Stanovoval je ředitel závodu, aby tak ochránil pole závodníkům před ledovci, a taky aby odradil některé závodníky od úmyslu plout jižněji, tedy v místech, kde více fouká, ale podmínky jsou už příliš nebezpečné.
** Poznámka překladatele: Jižní oceán, Jižní ledový oceán, Antarktický oceán – byl oficiálně definován Mezinárodní hydrografickou organizací jako oceán obklopující Antarktidu až v roce 2000, nicméně mezi námořníky má tento pojem dlouhou tradici.

Co je to radiační neboli pobřežní mlha?

To, co často vidíme u pobřeží Británie, je radiační mlha, která vzniká tak, že se pevnina v noci ochladí vyzařováním energie a od ní se pak ochladí vzduch. Vzdušná vlhkost zkondenzuje a vytvoří tak mlhu. Nejčastěji se tak děje brzo ráno po studené, jasné a bezvětrné noci.
Ačkoli mlha vznikne na pevnině, přesouvá se dolů údolími a ústími řek nad moře a může tak znesnadnit brzká ranní připlutí. Mívali jsme loď na řece Tamar mezi Devonem a Cornwallem. Vždycky se nám líbilo odplouvat s prvním světlem. Takový plán může znemožnit radiační mlha, která sníží viditelnost na několik metrů. Radiační mlha se velmi rychle rozpustí, jakmile slunce začne svítit, a vyskytuje se jen v pobřežních vodách – teplejší moře ji rozptýlí.

 

Konečně třetím způsobem je vznik frontální mlhy. Ta vzniká, když déšť padá do chladnějšího suchého vzduchu a některé kapky se přemění na vodní páru. Když se vzduch nasytí vlhkostí, pára zkondenzuje na mlhu.

Jak plout v mlze

Znalost různých procesů vzniku mlhy nám pomůže v rozhodování o taktice plavby. U advekční mlhy potřebujete buď změnu směru větru, který by přivedl vzduchovou masu ze sušší a chladnější „zdrojové“ oblasti, nebo musíte plout do oblasti s teplejší vodou. To může být proveditelné, pokud plujete poblíž Golfského proudu, ale obvykle to není možné. Příliv může způsobit změnu teploty vody, ale obvykle to nestačí na rozpuštění mlhy.
Takže pro zlepšení viditelnosti si budete muset počkat, až se změní směr nebo rychlost větru – většinou jakmile vítr zesílí přes 15 uzlů, mlha se zvedne a vytvoří nízkou oblačnost typu stratus, čímž se viditelnost zlepší. Nehledě na předchozí, mlha bude setrvávat i v oblastech, kde silně fouká, pokud bude velký rozdíl mezi teplotou vody a vzduchu.
Frontální mlha rychle přejde a radiační mlha se brzo rozpustí – trocha trpělivosti dělá divy.

Co je to rosný bod?

Pokud nemáte na palubě přístroje k měření vlhkosti, obtížně určíte rosný bod vzduchu. Některé předpovědi počasí na internetu ovšem rosný bod uvádějí.
Ovšem námořní předpovědi počasí zahrnují předpokládanou viditelnost. I když popularita souborů GRIB roste, měli bychom na ně pohlížet jako na doplňující informace – nikoli jako na náhradu námořní předpovědi počasí.

Chris Tibbs je meteorolog, „weather router“ (pozn. překl.: člověk, který poskytuje podporu při stanovení nejvhodnější trasy plavby s ohledem na počasí) a také profesionální jachtař a navigátor. Poskytuje předpovědi počasí pro olympijské týmy a ARC rally.

Přeložil

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu