fbpx
Dá se zakotvit a odkotvit bez otočení klíčku zapalování motoru? Tom Cunliffe ukazuje vhodné jachtařské techniky.

Kotvení

Málo z nás v dnešní době kotví pod plachtami, což je škoda, protože nic tak nezavrší přeplavbu pouze na plachty, jako spuštění kotvy bez použití motoru. Nastartování motoru nejen nadělá hluk, ale taky zmenší uspokojení z perfektního dne. V každém případě, pokud motor nefunguje, nejdůležitějším bezpečnostním opatřením je zakotvení na bezpečném místě, což nám umožní dát věci do pořádku.
Se svojí ženou jsem se hodně plavil na třináctitunovém gaflovém kutru, který neměl motor ani kotevní vrátek. Je-li člověk rozumně vyzbrojen znalostmi chování lodi v situaci, kdy tato ztratí rychlost, nejde o žádný horor. Vytažení kotvy bez kotevního vrátku může být značně náročné.  
Abychom prozkoumali možnosti kotvení bez použití motoru, půjčili jsme si v Lymingtonu loď Océanis 343 a zamířili do prostoru za majákem Hurst v západní části Solentu. Je tu spousta místa a mění se tu přílivové proudy, čímž se věci stávají pikantnějšími. 
Pro účel tohoto článku předpokládejme, že jsme udělali všechny výpočty ohledně hloubky, na které budeme kotvit, a použijeme řetěz o délce tří až čtyřnásobku hloubky. Moje zkušenost s kotvením jachet s velkým výtlakem na dně, kde kotva drží dobře, říká, že poměr 3:1 je téměř vždy dostačující, poměr 4:1 už je bezpečný.
Pokud máte spoustu místa, dlouhý řetěz a dobrý vrátek, uvolněte tolik řetězu, kolik jen chcete a spěte klidně. Lehčí jachty s malými kotvami a řetězy vybranými s ohledem na jejich hmotnost spíše, než na schopnost udržet loď v bouři, potřebují větší délku řetězu.
Pozn. překl.: Pro jednoduchost překládám anglické výrazy „chain“ a „cable“ jen jako řetěz. Ve skutečnosti může u výrazu „cable“ jít jak o řetěz, tak o lano nebo – nejčastěji – o jejich kombinaci.

Připlutí na kotviště

Čeho chceme při přibližování dosáhnout? Ideální je spustit kotvu na místě, kde ji chceme mít, poodplout lodí od kotvy, plynule uvolňovat řetěz dokud nevypustíte celou zamýšlenou délku pro hloubku za maximálního přílivu (HW). V tomto okamžiku řetěz upevníme a loď má zatáhnout kotvu. Pod plachtami nemáme k dispozici několik usnadnění, která nám zpříjemňují život při plavbě na motor, takže se při zatahování kotvy musíme spoléhat pouze na hmotnost lodi.
V rámci dobré námořní praxe bychom se na kotvení měli patřičně připravit. Před samotným spuštěním kotvy je užitečné:
 1. Ujasnit si, kde budeme kotvit, a rozhodnout se, jaká je vhodná hloubka, kde kotvu spustíme.
 2. Spustit nebo zarolovat všechny plachty, které nebudeme potřebovat.
 3. Uvolnit kotvu a zavěsit ji přes příď, takže tato může být okamžitě spuštěna.
Pokud máte kotevní vrátek, ujistěte se, že jeho brzdu je možné uvolnit nebo že je možné vypouštět řetěz za použití elektrického ovladače. Délka řetězu má být vhodně označena, případně má vrátek mít ukazatel délky vypuštěného řetězu.
Nemáte-li vrátek, připravte potřebnou délku řetězu na palubu. Připevněte řetěz tak, aby nebylo nutné jej upravovat, když spouštíte kotvu. Když si jej takhle připravíte, nehrozí, že přijdete o prsty.
Jakmile je to vše připravené, máte, v závislosti na směru větru a proudu, několik způsobů, jak pokračovat.

Kotvení za větru a proudu stejného směru nebo bez proudu

Pokud v místě není žádný přílivový (či jiný) proud, jachta se k místu kotvení může přiblížit za použití jakékoli kombinace plachet. Pokud jachta dobře plachtí i jen s hlavní plachtou, je to nejlepší možnost, protože přední paluba je volná pro členy posádky (pozn. překl.: v originále „for the hands“ J ), kteří spouštějí kotvu. Pokud více fouká a vy si nejste jisti při manévrování bez přední plachty, zarolujte většinu genoy a nechte jen nezbytný kousek. Takhle to obvykle probíhá na mojí lodi:
 1. Zaroluji nebo spustím přední plachtu.
 2. Připravím kotvu a řetěz (případně lano).
 3. Na předoboční vítr se přiblížím k místu spuštění kotvy, takže můžu regulovat rychlost vylitím větru z plachty.
 4. Nechám plachtu vyvlát a v okamžiku, kdy se loď zastaví, spustím kotvu.
Ideální je, pokud to počet členů posádky dovolí, zvrátit hlavní plachtu, aby jachta začala couvat. To uděláte tak, že přetáhnete otěž hlavní plachty, aby bylo možné fyzicky vystrčit ráhno co nejdále na druhou stranu. Slušně vychovaná loď se začne sunout zpět; řídí se tak, jako bychom couvali na motor. Posádka na přídi zatím povoluje kotevní řetěz až k připravenému označení správné délky.Pokud se loď nezachová takhle, tak jakmile ztratí rychlost, vítr jí sfoukne příď. V závislosti na tom, jak daleko se to stane – a jen zkušenost s konkrétní lodí vám to může říci – může být nezbytné v tomto okamžiku spustit hlavní plachtu, aby se zase nedostala do tahu. Pokud je tohle váš případ, spusťte hlavní plachtu okamžitě po vypuštění kotvy a nechte loď driftovat bokem, dokud nebude vypuštěná celá potřebná délka řetězu. Může vám být nepříjemné driftovat bez jakékoli plachty, ale mějte na paměti, že vyrolování kusu genoy nebo zatažení za její výtah zabere jen pár sekund. Takže pokud celý manévr nevyjde, můžete zase brzo plout.
Pokud bude vše v pořádku, ucítíte, jak se kotva zarývá do dna. Stočte lana, ukliďte loď a vytáhněte kotevní znak.

Kotvení za větru, který vane proti proudu
Tenhle způsob je obtížnější – musíte zvolit nejvhodnější způsob vzhledem k vaší situaci. Jedna věc je ovšem bez diskuze: Pokud byste kotvili za použití hlavní plachty, loď bude mít tendenci stočit se po proudu okamžitě, jakmile se kotva chytne. Tím se hlavní plachta naplní, protože vítr bude přicházet od zadoboku, což je zcela špatně. Na malé jachtě byste mohli hlavní plachtu rychle spustit, ale je to nešikovné.
Mnohem lepší je hlavní plachtu brzo spustit a přibližovat se jen na genou, kterou lze plynule zarolovávat a regulovat tím rychlost. Pokud je vítr silný a proud slabý, můžete se přibližovat proti proudu, po větru; případně někdy s větrem z boku na holý stěžeň. Následující postup jsem mnohokrát vyzkoušel:
 1. Plujte na předobok, vypusťte otěž hlavní plachty a tuto spusťte.
 2. Hlavní plachtu sbalte.
 3. K vybranému místu připlouvejte na přední plachtu, po větru, proti proudu – vyrovnávejte jeho účinek. Vybalancujte svoji rychlost za použití otěže a rolování tak, že se loď zastaví nad místem, kde chcete kotvit. Pokud máte „nerolovací“ přední plachtu, vytáhněte ji jen z části a přidržte (zadní) lík tak, abyste pluli právě takovou rychlostí, jakou potřebujete. To často bývá snazší než nechat celou plachtu vyvlát, protože odpor flatrující genoy může být větší a vy můžete místo kotvení přejet.
 4. Spusťte kotvu a povolujte řetěz, zatímco vás proud snáší.
 5. Jakmile jste vypustili dost řetězu, tento upevněte. Hotovo.

Kotvení za větru kolmo na proud

Nejlepším pravidlem v téhle hraniční situaci je staré a oblíbené „jsi-li na pochybách, spusť hlavní plachtu“. Moderní jachty plují dobře i jen na přední plachtu a bez hlavní plachty odstraníme riziko nechtěné halzy.   

Komplikované kotvení

Někdy – například když při kotvení plujete pomalu – si nemůžete být jisti, zda se kotva opravdu chytla, obzvláště na lodi s malým výtlakem, která nemá dost setrvačnosti, aby zahrábla kotvu do měkkého dna (například do řídkého bahna). Podobné okolnosti můžou nastat, když silný vítr vane proti slabému proudu. Pokud je tohle váš případ a vy máte kuráž, následující postup vás zbaví pochybností. Ovšem bezpečnostní opatření jsou v takovém případě zásadní. Buďte velice opatrní při práci s řetězem, ve kterém mohou být velké síly.
 1. Spusťte hlavní plachtu a přibližujte se na genou, dokonce, i když v místě není žádný proud.
 2. Na vybraném místě uvolněte kotvu a vypouštějte řetěz. Pokračujte po větru a snažte se plout co nejpomaleji pomocí zarolovávání plachty nebo povolování otěže až do chvíle, kdy se kotva chytí. O tom nebude pochyb, protože loď se rychle otočí. Buďte opatrní, může to způsobit značný náklon.
 3. V okamžiku, kdy se kotva chytne, musíte loď řídit tak, aby se záď pohybovala směrem od řetězu, který vede od přídě podél jedné strany lodi.Jedná se o poněkud krajní řešení. Nebudete-li opatrní, u lodi s ploutvovým kýlem může dojít k poškození propeleru, u všech lodí může dojít ke kolizi řetězu s vrchní částí lodi. Dejte na to pozor! Tahle technika je určitě pro mladé duchem (pozn. překl.: rozuměj pro odvážné až praštěné J ), ale může být nejlepší pro to, aby lehká loď zatáhla kotvu do dna, případně abyste si v jakékoli lodi byli jisti, že kotva drží. 

Odkotvování

Vytahování kotvy pomocí vrátku – vítr a proud stejného směru, případně bez proudu

Člen posádky přitahuje pomocí vrátku loď ke kotvě, kterou tímto uvolňuje. Během toho je už vytažena hlavní plachta. (Pozn. překl.: Použití vrátku k přitažení lodi nad kotvu se obvykle nedoporučuje, protože to vrátku vůbec nesvědčí. Ovšem při odkotvování bez použití motoru jsou možnosti omezené. Jiná metoda je popsána dále.)

 

Jak postupovat:
 1. Vytáhněte hlavní plachtu a připravte přední plachtu k rychlému použití.
 2. Přitahujte loď ke kotvě, dokud řetěz není „nahoru a dolů“ (starý výraz pro situaci před uvolněním kotvy ze dna).
 3. Pokud máte dostatek místa, uvolněte kotvu a nechte loď odpadnout na kteroukoli stranu, kterou si loď vybere. Pokud není místa dost, vyneste přední plachtu do větru tak, aby pomohla lodi odpadnout na správnou stranu. Vytáhněte kotvu na palubu, očistěte ji, zatímco pomalu plujete na hlavní plachtu. Když je kotva uložená, nastavte přední plachtu a vyrazte.

Vytahování kotvy vrátkem – vítr vane proti proudu

V téhle situaci je možné odkotvit za použití přední plachty. Zatímco hlavní je spuštěná, přední plachtu máme připravenou k okamžitému použití.

 

Postupujte následovně:
 1. Hlavní plachtu nechte spuštěnou – nešla by vytáhnout snadno, protože máte zadní vítr.
 2. Bez plachet přitáhněte loď ke kotvě, ale přední plachtu mějte pohotově. Můžete ji vyrolovat, ale pouze pokud ji dokážete udržet mimo prostor přídě – posádka vytahující kotvu to ocení.
 3. Jakmile se kotva uvolní ze dna, pokud jste pod tlakem – například proto, že jste kotvili v řece nebo na těsném či hodně obsazeném kotvišti – nastavte přední plachtu a vyplujte. Pokud máte dost času (a místa), očistěte kotvu a uložte ji, pak vytáhněte jakoukoli plachtu a odplujte. Pokud vás příliv nutí použít jako první přední plachtu, udělejte to, vyplujte na předoboční vítr, povolte otěž hlavní plachty, vystrčte ráhno od osy lodi a vytáhněte hlavní plachtu. Pokud plachta za vytahování flatruje a nechytí se za lazyjacky, nenastane žádný problém.

Vytahování kotvy bez použití vrátku – vítr a proud stejného směru, případně bez proudu

Za snadných podmínek byste měli být schopni vytáhnout hlavní plachtu a pak dotáhnout loď za řetěz ke kotvě. Pokuste se dotáhnout ke kotvě co nejblíž, tak aby loď uvolnila svojí setrvačností kotvu, když se dostane nad ní, i když kotva dobře drží.
Pokud silně fouká, a vy byste museli s přitahováním lodi bojovat, musíte kotvu uvolnit za pomoci plachet:
 1. Vytáhněte hlavní plachtu, zatímco loď je daleko od kotvy. Povolte její otěž. Vyrolujte malý kus přední plachty.
 2. Přetáhněte přední plachtu otěží do návětří tak, aby se loď natočila pro plavbu na předoboční vítr. Část posádky zatím čeká na přídi. (Pozn. překl.: V tomto okamžiku povolte návětrnou otěž přední plachty.)
 3. Jakmile se loď dá do pohybu, trochu přitáhněte otěž hlavní plachty – ne však moc, aby se loď nedostala do mrtvého úhlu. Pokračujte v plavbě na předoboční vítr.
 4. Jakmile uplujete vzdálenost, která asi odpovídá délce řetězu, udělejte rychlý obrat a stoupejte směrem ke kotvě.
 5. Posádka na přídi dobírá uvolněný řetěz. Jakmile se řetěz napne, je třeba ho upevnit (aby se nepovoloval). Pak se buď uvolní kotva, nebo vám napnutý řetěz umožní udělat další obrat proti větru a opakovat dobírání řetězu. Tentokrát se kotva téměř jistě uvolní. Pokud ne, zkuste to znovu – udělejte další obrat.Není nutné zdůrazňovat, že neopatrné chování na přídi může vést k poranění rukou, takže vždy raději řetěz zajistěte, než abyste spoléhali jen na svoji sílu. Zvláště dbejte na to, aby se vám nedostaly prsty mezi řetěz a vazák. Zřídka jsem se setkal s tím, že by tahle metoda selhala, ale při testech pro YM (Yachting Monthly) se nějaké potíže vyskytly. Usoudili jsme, že důvodem byla nedostatečná komunikace z kokpitu na příď a zpět. Když jsme touhle metodu každodenně užívali s manželkou, rozuměli jsme si bez slov. Oba jsme věděli, co máme dělat, a dělali jsme to. Zjistil jsem, že s neznámou posádkou to takhle nefunguje. Navíc moderní jachty mohou plout více do návětří a nad kotvu. Pomocí dobré komunikace by šlo takové možnosti předejít hned, jakmile se projeví.

Vytažení kotvy bez použití vrátku – vítr vane proti proudu
Protože je pravděpodobné, že loď se nachází nad kotvou nebo dokonce proti větru od kotvy, je tenhle scénář snazší z obou. Jako již dříve, protože máte vítr zezadu, neuvažujte o vytažení hlavní plachty.
 1. Opakuji, zdaleka nejméně dramatickým způsobem, jak se s touhle situací vyrovnat, je dobrat volný řetěz bez vytažených plachet.
 2. Jakmile řetěz vede „nahoru a dolů“, rozhlédněte se, zda máte dost prostoru. Pokud máte celé moře pro sebe, uvolněte kotvu ručně, vytáhněte ji na palubu, očistěte ji a uložte. Pak vytáhněte plachty.
 3. Pokud máte místa málo, připravte si přední plachtu k rychlému použití v okamžiku, kdy se kotva uvolní. Pokud je kotviště opravdu těsné, vyrolujte (vytáhněte) ji ještě před tím.
 4. Odplujte z místa a – jakmile to prostor dovolí – vytáhněte hlavní plachtu a pokračujte na předoboční vítr.

Závěr

Kotvení na plachty je dávné umění. Zahrnuje takové situace, jako je driftování zcela bez vytažených plachet i bez použití motoru, což jachtařům „dieselové generace“ připadá divné. V dobách, kdy se zabudované spalovací motory nepoužívaly, byly takové postupy běžné. Vše, co potřebujete, je trocha sebedůvěry. A praxe, samozřejmě.
Podle http://www.yachtingmonthly.com/sailing-skills/how-to-anchor-under-sail-38438 přeložil 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu