fbpx
Zakotvení na hodně obsazeném kotvišti může být stresující, pokud vás ostatní sledují. Alex Blackwell radí, jak se s tím vypořádat.

Na některých kotvištích je snadné najít vhodné místo ke kotvení, jinde to ale může být hodně náročné. Pokud nejste připraveni, nebo – ještě hůře – pokud během nepovedeného manévru křičíte, poskytnete ostatním již kotvícím jachtařům vítanou podívanou. Buďte si jisti, že budou pozorovat každý váš pohyb; konec konců, kotvení je pro ostatní báječná zábava.
Jak si tedy můžeme kotvení usnadnit? Trocha přípravy – obzvláště na plných kotvištích – může způsobit rozdíl mezi kotvením elegantním a „zajímavým“. Začněte tím, že před plavbou prostudujete mapy, piloty a další zdroje, abyste našli místa vhodná k nočnímu kotvení.

Prostudujte mapy

Zjistěte, co mapy říkají o složení dna. Zkontrolujte předpověď počasí a vezměte v úvahu vlny a možnost bouří. Taky zkontrolujte přílivové tabulky, abyste se ujistili, že na vybraném kotvišti bude za odlivu dost vody pro vaši loď.
Když se dostanete na místo, pomalu proplujte kotvištěm, abyste si jej prohlédli. Povšimněte si, jak realita kotviště odpovídá tomu, co jste viděli na mapě, a vezměte v úvahu, jak kotví ostatní lodi. Je (pro vás) někde příhodné místo? To, že na nějakém místě nikdo nekotví, může mít svůj důvod. Může se jednat o mnohem hlubší část se strmými svahy nebo naopak o místo se skálami blízko pod hladinou. Ovšem může jít i o výborné místo ke kotvení.
Pokud sami neumíte kotviště posoudit, nebojte se zeptat svých případných sousedů kolik vypustili řetězu nebo na cokoli jiného, co by vám mohlo pomoci. (Poznámka překladatele: Anglický výraz anchor rode znamená řetěz i lano. V dalším textu používám pro jednoduchost jen výraz řetěz.)
Jednoho dosti mlhavého odpoledne jsme připluli do Tinker's Hole – maličkého kotviště poblíž ostrova Iona ve Skotsku. Proplutí úzkým vjezdem za špatné viditelnosti a s vlnami zezadu nám dost brnkalo na nervy. Když jsme se dostali dovnitř, zjistili jsme, že tam není dost místa na otočení dvacetistopé lodi, natož pak našeho klasického 57stopého keče. Zatímco jsme diskutovali o tom, jak se dostat zase ven, gentleman na jedné ze zakotvených lodí na nás zamával. Sledoval naše připlutí. Když jsme k němu připluli bokem, ukázal nám místo, na kterém když spustíme kotvu hned za zádí na pravoboku od lodi před ním, a pak kus couvneme, měli bychom se vejít. A taky jsme se vešli.

Berte v úvahu boční pohyb

Lodi na kotvě se vždy pohybují do stran. Katamarany, jednotrupé plachetnice, velké lodi, motoráky, lodi s plochým dnem – každý tento typ lodi se pohybuje jiným způsobem. Lodi s ploutvovým kýlem se budou pohybovat jinak, než starší lodi s dlouhým kýlem, které mají tendenci stavět se přímo proti větru nebo proudu. Věnujte nějaký čas pozorování sousedních lodí a nekotvěte poblíž lodí, které se pohybují jinak než vaše loď.
Pokud máte dost místa, je vše v pořádku. Problém nastává, je-li kotviště hodně obsazené a ostatní lodi se mohou dostat blíže, než by vám bylo milé. Pokud vítr mění směr, což často dělává, všechny kotvící lodi se natočí do stejného směru, ale každá to udělá sobě vlastním způsobem. (Viz obrázek č. 1.)Taky je dobré znát délku kotevního řetězu sousedních lodí a použít také takovou. Pokud tak neučiníte, tak se na první pohled spořádané kotviště může velmi rychle změnit na neuspořádaný propletenec. Nejčastěji se to stává uprostřed noci za zhoršujících se podmínek.
Jakmile vítr změní směr, lodi se začnou otáčet. Pokud mají kotevní řetězy různých délek, je téměř nevyhnutelné, že se dostanou příliš blízko k sobě.

Kotvení

Když najdete vhodnou mezeru na kotvišti a vezmete v potaz prostor pro otáčení lodí, je nejvhodnější pomalu na motor plout proti větru a spustit kotvu na úrovni zádí dvou lodí před vámi, stejně daleko od obou lodí. (Viz obrázek č. 2.) Pak uvolněte stejnou délku (a pokud možno i stejný typ) kotevního řetězu/lana jako lodi v sousedství.Taky je třeba uvolňovat řetěz tak pomalu, jak vaše loď couvá. Tím, že budete v řetězu udržovat mírný tah, napomůžete zatažení kotvy do dna. Nikdy neházejte řetěz přímo na kotvu! Některým kotvám chvíli trvá, než se chytí. Takovou kotvu je dobré spustit trochu více proti větru.
Nikdy neváhejte vytáhnout kotvu a zkusit jiné místo, pokud byste měli skončit jinde, než jste si představovali, nebo pokud nemáte dobrý pocit. Není hanba zakotvit na více pokusů – naopak, ostatní ocení, že to berete vážně.

Délka řetězu

Hodně lidí považuje poměr 5:1 (délka řetězu / hloubka) za minimální ve slušných podmínkách. My obvykle používáme poměr 7:1 za použití řetězu v celé délce. Pokud očekáváme silný vítr, poměr ještě zvětšíme. Čím víc řetězu, tím lépe. Pro výpočet délky je rozhodující výška přídi nade dnem se započítáním výšky hladiny za přílivu.
Mějte na paměti, že hloubkoměr může být nastaven na hloubku pod kýlem. V takovém případě musíte ještě započítat ponor lodi.
V těsných kotvištích se může stát, že nebudete moci vypustit tolik řetězu, kolik byste chtěli. V takovém případě musíte zvážit, co je nejlepší pro vás a vaši loď. Ve velmi dobrých podmínkách, jaké jsme měli v Tinker's Hole, jsme se rozhodli, že poměr 3:1 je dostatečný. S naším druhem kotvy jsme nejdříve vypustili řetěz v poměru 5:1, a pak se dotáhli ke kotvě na poměr 3:1.
Za použití ještě menšího poměru (např. 2:1) bychom i s naší dobrou kotvou tuto motorem nebo za zesílení větru asi táhli.
Kotevní poměr přímo ovlivňuje úhel, pod jakým se kotva zarývá do dna. Různé kotvy si v tomto ohledu vedou různě dobře. Abyste se ujistili, že vlny neuvolní kotvu ze dna, měli byste použít dlouhý tlumič. (Poznámka překladatele: Anglický výraz snubber asi nemá v češtině vhodný ekvivalent. Jedná se o kus pružného lana, pryžový díl, či pružinu. Tyto pomůcky se používají pro tlumení rázů (škubání) lodi vyvázané k molu nebo, jako zde, lodi zakotvené. U kotvení je cílem, aby se řetěz neupevňoval přímo na vazák.)  Dlouhé pružné lano (např. nylonové) bude dobře fungovat. Jak budou vlny pohybovat lodí, lano bude pružit přes příďovou kotevní kladku.
Bez ohledu na použitou kotvu bude tato hůře držet, budete-li zmenšovat kotevní poměr. Pokud musíte na hodně obsazeném kotvišti kotvit ve velké hloubce, je velice žádoucí držet kotevní hlídky.

Výpočet kotevního poměru

hloubka za odlivu – 2,5 metru
výška přídě nad hladinou – 1,5 metru
rozdíl hladin mezi přílivem a odlivem – 3 metry (za vrcholícího přílivu je na místě hloubka 5,5 metru)
celková „hloubka“ – 7 metrů

Takže, abychom dosáhli poměru 5:1, musíme použít 7 x 5 = 35 metrů řetězu.

Přeložil 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu