fbpx
Úterý přes den 19.9.
Během úterý postupně obepluli Christiansø všichni závodníci a zamířili zpět k cíli do Kühlungsbornu.
Pořadí v tento moment vypadalo následovně: zhruba v pěti mailových rozestupech plul první Jirka Altman, druhý Petr Bryx, třetí Saša Nevědický, dále Tomáš Rychta, kterého chvílemi celkem blízko následovala skupina Mirka Markanta, Pavlíny Bernáthové a Tomáše Hubáčka. Mezi posledními třemi nebylo zcela zřejmé kdo má navrch a i se chvílemi vypadalo, že se celkem důrazně přibližovali k Tomášovi Richtovi.

Středa 20.9.
Ráno přineslo několik překvapení.
Největším překvapením bylo, že Saša Nedvědický během noci zabral a objevil se na druhém místě, Petr Bryx klesl na místo třetí.
Tomášovi Richtovi se podařilo odpoutat se od skupiny na „ocase“ a vybudovat si dobrý/bezpečný náskok a naději na 4té místo.
Obdobně se podařilo Mirkovi Markantovi dostat se na místo páté.
Na 6tém místě plula posádka Pavlíny Bernáthové.
Na 7mém místě plula posádka Tomáše Hubáčka, evidentně jim jejich Elán špatně stoupal a tak ztráceli a ztráceli (později se vysvětlilo, že hlavní plachta byla v dosti špatné kondici a přes veškerou snahu nešla vytrimovat ostře proti větru, jiná bohužel nebyla k dispozici).

V tomto pořadí se závodní pole blížilo k marině Kühlungsborn a i ve stejném pořadí proplulo cílovou čárou.

První připlul Jiří Altman v 18:40, časová délka jeho plavby je 52:35:30(hh:mm:ss)
Následně na druhém místě připlouvá o 55 minut později Saša Nedvědický v 19:35.
A jako třetí připlul Petr Bryx za dalších 1:57 po druhé lodí v 21:32

Ve středu před půlnocí připlouvá ještě posádka Tomáše Richty.

Čtvrtek 21.9.
Ve čtvrtek dopluly zbývající posádky Mirka Markanta, Pavlíny Bernáthové a Tomáše Hubáčka. Poslední, Tomáš Hubáček protíná cílovou čáru v 06:04, trasu proplová za 63:59 (hh:mm) tedy o 11hodin a 23 minut později po první Jirkovi Altmanovi.

Přesný zápis „Výsledková listina ČANY – Lanex Offshore Cup 2017“ je k dispozici ZDE

V protestním čase, žádná posádka protest nepodala, a tak byl závod úspěšně dokončen.

Na všech posádkách byla po návratu vidět značná únava. Plavba zpět od Christiansø probíhala proti větru a s častým deštěm. I když byl start posunut na východ a ideální trasa závodu tedy zkrácena o cca 30 nm (tedy z cca 300 na 270nm), nakonec díky křižování proti větru vypadalo a posádky i potvrdily, že tento závod byl ze všech ročníku nejdelší co se týče upluté vzdálenosti. Plavba ostře proti větru byla náročná, časté spršky a vlnění se podepsaly na závodnících. Všichni jsou rádi v cíli. Vítání, gratulace, přípitek a pak závodníci s vidinou teplé sprchy značně rychle mizí v útrobách budovy mariny.

Přes den jsou na pořadu závěrečné práce. Všichni uklízejí lodě, vymontováváme sledovače, startovní čísla, bannery Lanexu. Je třeba uklidit bóje, člun, …….

Oficiální vyhlášení výsledků a ukončení závodu je v 19 hodin opět v restauraci Steak Haus.
Promluvil ředitel závodu Martin Blagoev, hlavní rozhodčí Petr Sládeček, zástupce hlavního sponzora Lanex, Antonín Koňařík a taky pár vět řekl pozvaný ředitel mariny Ulrich Langer.
Posádkám byly předány diplomy za pořadí v závodě, první tři v pořadí dostávají zlaté, stříbrné a bronzové medaile, Bohemia Sekt Prestige Brut, aby mohli úspěch řádně zapít a dárek od ředitele mariny Ulricha Langera. Vítězná posádka ještě navíc dostává trička s logem ČANY a přebírá hlavní putovní cenu závodu, křišťálový globus ČANY.
Jak je zvykem, následovalo společná zábava, všichni se dobře znají a tak si sdělují silné okamžiky plavby, vypadá, že jsou všichni s akcí spokojeni a tak to „ČANY“ hřeje u srdce.

Nutno podotknout, že všichni závodníci dostali jako vždy i dárky od firmy Lanex, pro každého závodníka lano a propisovací tužku v tašce Lanex. Tentokrát však dostali dárek od Lanexu před závodem, aby eventuálně mohli darované upotřebit během plavby.

Poděkování:
Děkujeme všem, kdo přispěli k úspěšné organizaci letošního závodu.
Lanex a.s., hlavní sponzor – Antonínu Koňaříkovi za pomoc s organizací, dárky pro závodníky a fotodokumentaci, kterou pořídil David Bernarth.
Otovi Webrovi a firmě Milk s.r.o. za poskytnutí sledovačů závodních lodí a veškerou podporu s tím spojenou.
Davidovi Krepsovi, který připlul do Kühlungsbornu a poskytl svou loď k doplutí a uskutečnění náhradního startu závodu.
Sylvě Mrázové za přípravu diplomů.
Taktéž děkujeme marině Kühlungsborn, panu Ulrichovi Langrovi řediteli mariny a Louise Sterlingové za poskytnutí skvělého zázemí a veškerou pomoc.
Jirkovi Altmanovi, firmě Yachtmen, který poskytl slevové vouchery pro každou posádku závodu.
A mnoha dalším, kteří se různě přičinili a pomohli.


Následují další zajímavosti, které se udály během závodu:

Do úterý v týdnu před závodem probíhalo vše standardně, vše je domluveno, ověřeno. Během úterý přichází email z mariny Kühlungsborn, že motorový člun, který nám vždy laskavě zapůjčovali je rozbitý, a že není jistota, zdali budou schopni sehnat jiný. Následuje rychlé úsilí jak situaci vyřešit. Ve středu se daří na SPS prodloužit technický průkaz postaršího nafukovacího člunu, který nakonec celkem dobře posloužil.
Dostat vše do Kühlungsbornu se tím pádem trochu zkomplikivalo, přídavek v podobě 4,5m člunu, 15HP motoru, nádrže a všeho toho dalšího „harampádí“ kolem, vyžaduje dosti dopravního prostoru navíc. Nakonec se podařilo vše vyřešit.

Předpověď větru na Baltu, byla již delší dobu na týden závodu nepříznivá. Vítr se totiž vydováděl týden před, ve středu (13.9.) prý foukalo i 56 kn. Takže jsme v sobotu ráno s obavami vyjeli z Prahy do Kühlungsbornu a s dalšími hodinami a přibližujícím se startem, naše obavy stoupaly. V pondělí v den startu, v Kühlungsbornu v místě startu, nemělo skoro vůbec foukat. Start se tedy posunul tak jak je popsáno výše. Startovní loď Davida Krepse plula na místo startu 6 hodin, následována loďmi závodníků, kde bylo úspěšně odstartováno. Závod odstartoval hlavní rozhodčí Petr Sládeček ve spolupráci s posádkou Davida Krepse, David Bernarth se postaral o videozdokumentovaní startu. Na místo startu vyjel i zbytek organizačního týmu, bylo potřeba Petra Sládečeka a David Bernartha vyzvednout a odvezt zpět do Kühlungsbornu. Jeli jsme na nimi autem, ujeli jsme bezmála 100 km a pak ještě ušli 5,5 km na místo setkání a zpět totéž. Vrátili jsme se do mariny až za soumraku. Byl to krásný výlet po pobřeží německého Baltu a ještě hezčí procházka po písečné pláži ptačí rezervaci (někteří bosky). Na obzoru jsme sledovali na závodníky plující pod spinakry, kteří postupně mizeli v dáli, krásný pohled

Cestou zpět v obchůdku objevujeme sošku surikaty, tomu nelze odolat a kupujeme ji posádce Pavlíny Bernáthové, jejichž tým si říká Surikata Sail. Na závěrečném večírku jim surikatu předáme, snad soušku přijmou jako maskota a všechny ostatní to pobaví.

Během závodu přichází zpráva od Mirka Markanta, že mu v ruce proklouzla otěž spinakru a spálila ho. Na poslané fotce to nevypadá zrovna hezky, ale naštěstí to není nic opravdu špatného, jde „jen“ o kůži. Práce s lany bez rukavic se nevyplácí, ale stává se to. Výsledkem je i poškození spinakru. Pokoušíme se zajistit opravu u místních sailmakerů , ale bohužel neúspěšně.

Po návratu posádka Petra Bryxe vypráví, jak přišla o spinakrový peň. Během noci při poskakování na vlnách ostře proti větru se peň uvolnil a pak až za dne „skočil“ do moře. Nejdříve plaval a tak se ho snažili na plachty vylovit, (dobrý nácvik MOBu). Napoprvé se nepodařilo dostat se tak blízko, aby ho někdo chytil a pak jak říkali, „následoval Titanik, peň se vztyčil a nenávratně zmizel v hlubinách Baltu“.

I realizačnímu týmu se zadařilo. Podařilo se nám zabouchnout si dveře od našeho sídla (a spaní). V obvyklém „trochu“ zmatku, pobíhání k počítači, kde kdo je, zpět na molo, odečítání času, vítání posádek v cíli a podobně, se to prostě stalo. Jsme všichni na mole a klíče jsou „doma“. Díky Béďovi a jeho trpělivosti, jsme měli svůj domov opět zpět. Zlaté české ručičky, nůž, vidlička, trochu úsilí …. a časem se vše podařilo.

Poprvé se závodu zúčastňuje převážně dívčí posádka. Holky si zaslouží obdiv, jak se se závodem popraly. Říkaly, že se jim závod a atmosféra kolem moc líbila, že se za rok zase vrátí.

Poprvé se stalo, že někdo, tedy Jiří Altman s posádkou vyhrál závod podruhé.

S vedením mariny v Kühlungsbornu panuje velmi dobrý vztah a snaží se nám vždy pomoci, jak to jen jde. Během pěti ročníků se podařilo vztahy upevnit. Je to opravdu dobré zázemí k pořádání závodu takového typu. Na závěrečném večírku pan Langer vyprávěl, jak před prvním závodem (před pěti lety) na schůzce s šéfy ostatních spřátelených marin oznamoval, že Češi budou z jeho mariny pořádat závod na Bornholm a zpět. Všichni byli udiveni, že se bude plout bez pauzy na Bornholmu, navíc když jsme ze země uprostřed Evropy bez moře. To že posádky trasu upluly za všemožných povětrnostních podmínek, které nám Balt připravil během pěti ročníků u něho a ostaních, získal český jachting respekt. A to je dobře.

Na závěrečném večírku byla obdobně jako minulé roky skvělá atmosféra. Vypadá, že si všichni závod užili se vším všudy.

Požádali jsme kapitány závodních lodí, aby v pár odstavcích shrnuli zážitky z plavby. Až budou k dispozici, zveřejníme je.

Začínáme vymýšlet o dalším ročníku ČANY Offshore Cup 2018, uvažuje se o určité modifikaci trasy, ale kdyby mělo být obdobné počasí jako letos, žádná modifikace (prodloužení trasy) nepřichází v úvahu.
Termín taktéž zatím není přesně stanoven, ale bude to určitě velmi podobný termín jako letos a v nejbližší době bude termín zveřejněn.

Za organizační tým ČANY, Martin Blagoev 25. 9. 2017

Následuje pár fotografií:
 
Zvolené místo startu u mysu Darsser Ort na hranici rezervace u Ostseebad Prerow.


Hlavní rozhodčí pluje na místo startu, z kapitanátu sledujeme pozice lodí.


Lodi doplouvají na místo startu – pozice zobrazené v 13:19 hod, pondělí 18. 9.


Na cestě z Prerowa k místu vylodění kolegů z organizátorské lodi.


Z pláže byl v dálce za mysem rezervace vidět start našich lodí.


Ke dohodnutému místu vylodění bylo 5 km.


Na nouzovém kotvišti jsme chvíli čekali na organizátorskou loď.


David Kreps s posádkou bude pokračovat dál ve své plavbě.


Úterý 19.9. v 15:29 – monitorovaná poloha lodí, všechnu jsou již na cestě zpět.


Další průběh závodu sledujeme z kapitanátu, včetně informací o síle větru v dané oblasti.


Marina nám celou dobu poskytovala spolehlivé zázemí - pracovnice marketingu Louisa měla na starost zasedačku.


Ve středu po půlnoci se lodi blíží k Rujáně (sejmuto 20. 9. v 00:37).


Lodi se blíží k mysu Darsser Ort (sejmuto 20. 9. v 9:23).


Vítězný Exess doplouvá k cíli u mariny Kühlungsborn – je středa po 19 hod – posádka do poslední chvíle vyvažuje.


Vítěze filmuje v cíli dron hlavního spozora Lanex a.s..


Filmaři i rozhodčí jedou na chvíli vydechnou na břeh.


Exess přistává.


Hlavní rozhodčí Petr Sládeček vítá v cíli vítěznou posádku kapitána Altmana.


Pro vítěze je připravená láhev šampusu.


Již za soumraku, před 20hod se blíží k cíli jako druhá loď Bonito s posádkou Saši Nedvědického.


Bonito přistává.


Ředitel závodu Martin Blagoev vítá kapitána a posádku lodi Bonito.


Libor Stacho (Jachting.info) byl v  posádce lodi Jade kapitána Petra Bryxe, která doplula jako třetí (21:32 hod).


Přivítání Jade v maríně.


Jako čtvrtá loď připlouvá před půlnocí Adele s posádkou Tomáše Richty.


Ve středu ráno se vyvazuje u nám vyhražené části mola všech 7 lodí, které se závadu účastnily.


Je čas na setkávání, výměnu zkušeností, vydechnutí – Vlastimil Faktor z Exesu s týmem Surikata Sail.


Z lodí se sundává propagace a závodní čísla.


Tým Mirka Markanta na své lodi Hedwig.


Dámský tým SurikataSail se svým trenérem Jakubem Havelkou.


Medaile pro vítěze čekají na předání.


Pozvání na slavnostního ukončení závodu přijal pan Ulrich Langer, zástupce ředitele mariny Kühlungsborn.


Tým kapitána Tomáše Bryxe.


Diplomy přebírá posádka kapitána Hubáčka.


Tým SurikataSail dostává k diplomům i erbovní cenu.


Posádka kapitána Markanta přebírá diplomy.


Z pěti členné posádky kapitána Richty se slavnostního večera mohli zúčastnit jen tři.


Medajle za 3.místo a dárek od maríny dostává posádka Petra Bryxe.


Předání medailí a dárků, které k druhému místu patří, k týmu Saši Nedvědického se přidal i rodinný dorost.


Krásné kšiltovky od místní maríny dostává ke zlatým medailím vítězná posádka kapitána Altmana ...


… a odnášejí si i putovní cenu, křišťálový glóbus, která u nich zůstane již druhý rok.


Vítězná posádka kapitána Altmana.


Všech 7 kapitánů letošního ČANY Lanex Offshore Cup 2017.


Pavlína Bernáthová, spokojená kapitánka dámského týmu SurikataSail se sousoším erbovního zvířete – surikatou.
 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu