fbpx

Námořní Mezinárodní Pohár ČANY 2012

 

Zde najdete vysání podmínek soutěže a seznam závodů zařazených do letošního ročníku Poháru

 

Námořní Mezinárodní Pohár ČANY 2012

 

Podmínky pro zařazení závodu do soutěže:

 • závod musí být zařazen v oficiální CTL a to jak HJS, tak i ČSJ nebo SSJ v případě, že závod pořádá slovenský pořadatel
 • závod se musí jet na moři a podle pravidel ISAF 2008-2012 (dále ZPJ) a platného SŘ ČSJ, případně SSJ
 • závodí se na plachetnicích určených a konstruovaných pro námořní plavbu,
 • závod musí být zajištěn odpovídajícím pořadatelským zázemím (doprovodné lodě alespoň jeden motorový člun, záchranná a zdravotní služba, odpovídající komunikace mezi závodníky a pořadatelem),
 • zařazení závodu musí být schváleno VV ČANY,
 • VV ČANY může na závod delegovat svého zástupce.

 

Obecné podmínky pro zařazení posádek do soutěže:

 • posádku tvoří minimálně 4 závodníci, maximální počet závodníků může omezit ve Vypsání závodu pořadatel,
 • minimální věk závodníka je 8 let, na každého závodníka mladšího 12 let, musí být v posádce minimálně dva dospělí závodníci,
 • všichni závodníci musí být řádně přihlášeni k závodu a být ve všech rozjížďkách v nezměněné sestavě na palubě, výměnu závodníka během závodu, může v odůvodněných případech povolit ZK, v rámci jednoho závodu není možná účast jednoho závodníka ve více posádkách.
 • posádka může být hodnocena pod jménem svého kapitána, nebo pod jménem týmu
 • při hodnocení pod jménem kapitána tento musí být v posádce v každém závodě Poháru, kterého se jeho posádka účastní a nemůže být během sezóny nahrazen,
 • posádka, která chce být hodnocena pod jménem týmu musí do skončení posledního zařazeného závodu soutěže nahlásit jméno týmu pověřenému delegátovi ČANY, minimálně tři členové takové posádky musí být stálí, tzn. zúčastnit se bez jakékoliv výměny všech hodnocených závodů Poháru, zbylá část posádky, včetně kapitána, může mezi jednotlivými závody alternovat,
 • aby byla posádka hodnocena, musí se zúčastnit minimálně 2 závodů zařazených do Poháru.

 

Způsob hodnocení soutěže a ceny

 • soutěž bude vyhodnocena při uskutečnění alespoň třech zařazených závodů, s výjimkou neuskutečnění se některého ze závodů pro špatné počasí
 • každému zařazenému závodu ČANY předem přidělí pohárový koeficient, který bude použit pouze pro hodnocení Poháru,
 • body do Poháru se budou vypočítávat logaritmickým ohodnocením výsledného pořadí lodi násobeným přiděleným pohárovým koeficientem,
 • pokud byla loď v závodě hodnocena ve více pořadích, bude se pro účely hodnocení Poháru započítávat pro ni nejvýhodnější výsledek,
 • pořadí lodě lze vyhodnotit při minimální účasti 5 lodí v hodnocené kategorii závodu,
 • výsledky z jednotlivých závodů Poháru se každé posádce sčítají, pokud se posádka zúčastní více jak čtyř závodů, započítají se jí pouze čtyři nejlepší výsledky, ostatní se škrtnou,
 • vítězná posádka s nejvyšším součtem bodů bude odměněna osobní cenou a obdrží putovní pohár ČANY, na kterém bude zaznamenáno jméno kapitána nebo týmu, první tři  posádky obdrží zároveň diplomy,
 • Tři nejlepší posádky mohou být nominovány do soutěže o Pohár Mistrů ČANY pro příští sezónu. 

 

 Závody zařazené do Mezinárodního Poháru ČANY 2012

CTL 

Datum

Dní

Název

Třídy

Místo

Pořadatel

127018

21.4.2012 4 MMSR ORCi ORCi-5ip, ORC-5ip Chorvatsko FYC Slovakia

127019

28.4.2012 5 Slovak Sailing week First35-5ip

Chorvatsko

YC First Sailing

121125

24.9.2012 6 MČR One design First45-5ip

Chorvatsko

YFA, s.r.o.

127002

6.10.2012 6 16. Česká námořní rallye Elan350-5ip, Elan340-5ip

Chorvatsko

TPS centrum, ČANY

127020

7.10.2012 6 MMSR SANY Cup ORC40+ -5ip, ORC40- -5ip

Chorvatsko

SANY

 

Petr Sládeček, Soutěže ČANY

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu