fbpx

Námořní Mezinárodní Pohár ČANY 2014

 Podmínky pro zařazení závodu do soutěže:

 • Závod musí být zařazen v oficiální CTL a to buď v ČSJ nebo místní autority ISAF v případě, že závod pořádá zahraniční pořadatel.
 • Závod se musí jet na moři a podle pravidel ISAF 2013-2016 (dále ZPJ) a platného SŘ ČSJ, případně SŘ lokální autority ISAF.
 • Pro závod musí být vydáno platné povolení příslušným námořním úřadem podle místa konání.
 • Závodí se na plachetnicích určených a konstruovaných pro námořní plavbu.
 • Závod musí být zajištěn odpovídajícím pořadatelským zázemím (doprovodné lodě alespoň jeden motorový člun, záchranná a zdravotní služba, odpovídající komunikace mezi závodníky a pořadatelem).
 • Zařazení závodu musí být schváleno VV ČANY.
 • VV ČANY může na závod delegovat svého zástupce.

 Obecné podmínky pro zařazení posádek do soutěže:

 • Posádku tvoří minimálně 4 závodníci, maximální počet závodníků může omezit ve Vypsání závodu pořadatel.
 • Minimální věk závodníka je 8 let, na každého závodníka mladšího 12 let, musí být v posádce minimálně dva dospělí závodníci. Pořadatel může tuto podmínku zpřísnit, pokud je to uvedeno ve Vypsání příslušného závodu.
 • Všichni závodníci musí být řádně přihlášeni k závodu a být ve všech rozjížďkách v nezměněné sestavě na palubě, výměnu závodníka během závodu, může v odůvodněných případech povolit ZK, v rámci jednoho závodu není možná účast jednoho závodníka ve více posádkách.
 • Posádka může být hodnocena pod jménem svého kapitána, nebo pod jménem týmu.
 • Pokud je posádka hodnocena pod jménem kapitána, tento musí být v posádce v každém závodě Poháru, kterého se jeho posádka účastní a nemůže být během sezóny nahrazen.
 • Posádka hodnocená pod jménem týmu musí být ve všech závodech Poháru registrována pod stejným jménem týmu, minimálně tři členové takové posádky pak musí být stálí, tzn. zúčastnit se bez jakékoliv výměny všech hodnocených závodů Poháru, zbylá část posádky, včetně kapitána, může mezi jednotlivými závody alternovat.
 • Aby byla posádka hodnocena, musí se zúčastnit minimálně 2 závodů zařazených do Poháru. 

Způsob hodnocení soutěže a ceny

 • Soutěž bude vyhodnocena při uskutečnění alespoň třech zařazených závodů, s výjimkou neuskutečnění se některého ze závodů pro špatné počasí, a pokud podmínky pro vyhodnocení splní alespoň tři posádky.
 • Každému zařazenému závodu ČANY předem přidělí pohárový koeficient, který bude použit pouze pro hodnocení Poháru. Koeficient bude odpovídat především podílu offshorových rozjížděk a celkové náročnosti závodu z hlediska offshorového námořního jachtingu.
 • Body do Poháru se budou vypočítávat logaritmickým ohodnocením výsledného pořadí lodi násobeným přiděleným pohárovým koeficientem.
 • Pokud bude loď v závodě hodnocena ve více pořadích, bude se pro účely hodnocení Poháru započítávat pro ni nejvýhodnější výsledek.
 • Pořadí lodě lze vyhodnotit při minimální účasti 5 lodí v hodnocené kategorii zařazeného závodu.
 • Výsledky z jednotlivých závodů Poháru se každé posádce sčítají, pokud se posádka zúčastní více jak čtyř závodů, započítají se jí pouze čtyři nejlepší výsledky, ostatní se škrtnou,
 • Vítězná posádka s nejvyšším součtem bodů bude odměněna osobní cenou a obdrží putovní pohár ČANY, na kterém bude zaznamenáno jméno kapitána nebo týmu, první tři posádky obdrží zároveň diplomy,
 • Posádky hodnocené v soutěži budou přednostně nominovány minimálně do těch závodů zařazených do příští sezóny, na kterých se ČANY pořadatelsky spolupodílí. 
 Závody zařazené do Mezinárodního Poháru ČANY 2014

CTL 

Datum

Dní

Název

Třída -

Koef CTL

Koef MP
ČANY

Místo

Pořadatel

147016

19.4.2014 7 Offshore Sailing Week Nj-5ip 10 Chorvatsko YC TRIM Zvolen

147017

26.4.2014

7 Slovak Sailing Week Nj-5ip 5  Chorvatsko YC TRIM Zvolen

141119

20.9.2014 8 MČR One design Nj-5ip 5

Chorvatsko

Yachting Holidays, s.r.o.

 147018

22.9.2014

4

Offshore Cup ČANY

NJ-5ip

20

Německo

ČANY

147019

4.10.2014 7 18. Česká námořní rallye NJ-5ip

10

Chorvatsko

TPS centrum, ČANY

 147020

13.11.2014 2 Jabuka NJ-5ip 15

Chorvatsko

 Y.C.Tijat

 Petr Sládeček, Soutěže ČANY

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu