fbpx
Do mariny v Kuhlungsbornu jsme přijeli v sobotu odpoledne, realizační tým a Tomáš Hubáček s posádkou. Tomáš převzal svoji loď Elan 37 a tak první závodníci byli připraveni v marině. Ještě ten večer připlula další posádka Martina Boháče.
V neděli se začaly sjíždět další závodní lodě a během dne bylo v marině připraveno všech 9 lodí včetně kapitánů a posádek. Všichni úspěšně prošli technickou přejímkou a registrovali se k závodu. I když všichni (mimo Tomáše Hubáčka) připluli z jiných marin a někteří ze značně vzdálených, mnozí opět vypluli na moře ještě jednou ověřit připravenost. Taktéž všichni pracovali na lodích a připravovali vše tak, aby měli loď připravenou tak, jak bude v závodě třeba.
Na 8 hodin večer bylo naplánováno oficiální zahájení závodu a jak je běžné, s malým zpožděním se začalo.
Přivítání účastníků na 3. ročníku ČANY-LANEX Offshore Cupu, představení realizačního týmu – Petr Sládeček (hlavní rozhodčí), Martin Blagoev (ředitel závodu), Tomáš Hubáček (technický komisař), Olina Müllerová (administrace). Martin také ocenil práci Miroslava Markanta, který se také aktivně účastnil přípravy závodu. Taktéž byli představení sponzoři závodu, V první linii Lanex as, hlavní sponzor, mediální sponzor YachtingRevue, technická podpora – sledovače lodí Milk sro. a Jachting.info připravil pro lodě lodní deníky.
Následovalo představení všech kapitánu a pak přišel na řadu čas dát si něco k jídlu a neoficiálně si popovídat. Většina posádek pluje závod opakovaně, 2 posádky jsou však nové, jiné doplněné o nové námořníky. Všichni se většinou znají a tak rádi spolu prohodili pár slov, nálada je uvolněná, ale plná očekávání z očekávaného závodu.
Když se všichni v klidu najedli, byla svolána porada kapitánů, kde hlavni rozhodčí Petr Sládeček přestavil podrobnosti k trase závodu a plánované organizaci startu. Vzhledem k příznivé předpovědi bylo možno naplánovat na pondělí v 9:00 ráno start s vloženou stoupačkou proti větru směrem k návětrné bóji. Po otočení návětrné bóje se teprve posádky vydají na první úsek dráhy ke 150 nm vzdálenému otočnému bodu Christianso, který se bude míjet pravobokem. Během etapy bude třeba se především vyhnout místům s rozdělenou plavbou pro obchodní loďstvo, rybářům a nepřekážet obchodní plavbě, což si v povolení vymínila německá námořní policie. Byly také vysvětleny všechny signály, které budou používány během startovní procedury.
Tím oficiální zahájení závodu skončilo, někteří ještě zůstali sedět, většina se odebrala nabrat síly spánkem a byli i tací, kteří pokračovali ve finišování prací na lodi.
Vypadá to, že vše proběhlo krátce a stroze, ale je to zhuštěný záznam všeho toho co se dělo.
V pondělí ráno bylo třeba připravit start a tak jsme vstali brzo ráno a vyrazili ho budovat. Předpověď počasí z neděle se vyplnila a tak nic nebránilo připravit start tak, jak bylo večer domluveno.  Bylo polojasno, západní vítr v síle 3-4 Bf, vlny do 1 m. Měli jsme z mariny vypůjčený motorový člun a tak jsme vypluli majli proti větru umístit otočnou bóji a pak další k vytyčení startovací linie. Vše bylo včas připraveno k startu.
Závodníci začali kolem půl deváté vyplouvat z mariny a před začátkem startovací procedury byli všichni v pořádku přichystáni. Petr Sládeček zahájil start v 8:55  a v 9:00 bylo úspěšně odstartováno. Lodě propluly startovací linií a začali stoupat k otočné bóji. V závodě, který se pluje 3 dny, 300 nm, nehraje proplutí startovní čáry o nějaké sekundy dříve žádnou zásadní roli a tak nedošlo k žádným strkanicím a způsobně se vyplulo. Všichni jsou si vědomi, že vše důležité k získání co nejlepšího místa se bude odehrávat v následujících dnech a nocích.
Plujeme se závodníky k otočné bóji a pak je ještě následujeme 2-3 nm na moře.
Abychom s nimi udrželi krok, musíme plout tak rychle, jak nám motorák dovolí. Jsou s námi kluci z Lanexu (Tonda Koňařík a David fotograf) a tak si společně užíváme vydatných spršek poloslané baltické vody. Je celkem teplá a tak když občas přijde vydatná sprcha, máme z toho v podstatě radost.
Někteří závodníci vytahují spinakry případně genakry, závodní pole se začíná roztahovat. Plachetnice nabírají rychlost a tak nám závodníci postupně mizí z dohledu. V čele závodu vyráží posádka kapitána Kolína následována posádkami kapitánů Boháče a Bryxe, ten se později odděluje a pluje více na jih. V další skupině se jede natěsno a pořadí se mezi loděmi neustále mění. Později se zdá, že posádka kapitána Altmana se naopak rozhoduje plout více na sever. Tomáš Motal se vydává směrem za Bryxem.
Vracíme se do mariny a běžíme se podívat, kdo jak si vede, závod je ke sledování zde – www.kniha-jizd.eu/section/cany
Všichni úspěšně plují k Rujaně a tak zatím vypadá, že nikdo nemá žádný problém, tak jak bylo v minulém ročníku díky drsnému počasí. To je dobře.
Následuje uklizení bójí z moře a pak zbavení se promočených „hadrů“, opravdu jsme se nechali na motoráku řádně vysprchovat.
Jsme moc rádi, že se vše povedlo tak jak je třeba, opravdu vydařený start. Počasí bylo také perfektní a tak to musel byt pro všechny zúčastněné fajn zážitek.
A tak je třeba všem posádkám popřát úspěšnou plavbu, příznivý vítr do plachet a „stopu pod kýlem“
Ještě nakonec: Posádku Tomáše Motala potkal na cestě do místa závodu ne zrovna příjemný zážitek, který všem připomněl, že opatrnosti na moři nemusí být nikdy dost. V sobotu kousek před marinou spatřila na hladině moře cosi jako plující figurínu. Po přiblížení však zjistili, že je to nějaký již delší dobu utopený člověk. Takže hlášení na 16 VHF, následné kroužení kolem toho „chudáka“ dokud nepřipluli záchranáři. A tak jsme zažili zásah německého záchranného systému v plném nasazení, člověku ve vodě už bohužel nebylo pomoci. „Motalové“ připluli do mariny značně otřeseni. Ale je třeba je pochválit, že se zachovali tak jak je dle námořních zvyklostí třeba.


Někteří vzali čistění lodě pod čarou ponoru hodně důkladně
02

Startovací boje jsou připravené
03

Závodní loddě v maríně
04

A pluje se trénovat
05

Vládla optimistická nálada
06

I na stěžně se šplhalo
07

Je třeba si odfouknout
08

A nebo jen tak popovídat
09

Oficiální zahájeni ČANY-LANEX Offshore Cupu
28

10

11

12

13

Kapitáni plachetnic
14

Ještě upřesnění s "Lanexem"
15

Porada kapitánů
16


17


18

A hurá na start
19

Lodě na startu a první majle
20


21


22


23


24


25

I na spinakr došlo
26


27

A takováhle krásna mašinka jezdí hned za marinou
01

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu